Ban Chỉ huy quân sự Lục Ngạn: Phát động đợt thi đua cao điểm “Mừng Đảng, mừng xuân ra quân quyết thắng”

Ngày 3/1, Đảng ủy, Hội đồng thi đua khen thưởng Ban CHQS huyện Lục Ngạn tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm "Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân quyết thắng" chào mừng kỷ niệm  90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020).

 

 Đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Ban Chủ huy quân sự huyện đăng ký các chỉ tiêu thi đua.

 

Trong thời gian 30 ngày, các cơ quan, đơn vị  thuộc Ban CHQS huyện sẽ tập trung thực hiện tốt các nội dung và chỉ tiêu sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về tính tất yếu ý nghĩa lịch sử của sự kiện thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự ra đời, trưởng thảnh cùa Đảng cộng sản Việt Nam; những mốc son chói lọi, nhữmg thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng 90 năm qua. Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"… Tập trung làm tốt công tác giáo dục về tình hình nhiệm vụ, xây dựng cho 100% cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao... Chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền, trực tiếp là Hội đồng Nghĩa vụ quân sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 bảo đảm chất lượng, đủ 100% chỉ tiêu. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ thị, quy định của các cấp về tổ chức Tết Canh Tý 2020; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, các quy định về cấm tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và sử dụng pháo nổ; phấn đấu từng cơ quan đơn vị không có vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật phải xử lý, không có vụ việc mất an toàn trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác và tham gia giao thông; củng cố doanh trại chính quy, kỷ luật, tận tụy, chuyên nghiệp; xây dựng cơ quan, đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp..

Quỳnh Nga

 

Chuyên mục: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.