UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 12/2014

Ngày 2/12, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 11, tình hình kinh tế - xã hội và sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. Đồng chí Trần Quang Tấn, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

Đồng chí Trần Quang Tấn – Chủ tịch UBND huyện

chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2014.

Phiên họp đã thông qua các báo cáo: Tình hình kinh tế - xã hội và sự chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2014, phương hướng, mục tiêu chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2015; báo cáo về thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014, kế hoạch phân bổ ngân sách năm 2015; tình hình ANCT, TTATXH, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kì họp thứ 13 HĐND huyện. Năm 2014, dưới sự tập trung chỉ đạo, bám sát mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và 5 chương trình phát triển Kinh tế - Xã hội trọng tâm giai đoạn (2011- 2015), UBND huyện đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, tập trung chỉ đạo các ngành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Trong đó, toàn huyện đã hoàn thành 15 chỉ tiêu cơ bản điển hình như: Tổng giá trị sản xuất các ngành đạt trên 6.500 tỷ đồng bằng 102% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 20,18%. Toàn huyện có 20/30 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, 87/101 trường đạt chuẩn quốc gia, có thêm 7/7 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, đạt 100% kế hoạch. Trong năm qua đã có 83,07% hộ gia đình đạt văn hóa, 67,6% làng, bản, khu phố đạt văn hóa; 92,5% cơ quan đạt chuẩn văn hóa cấp huyện, 10 xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; trên 2.950 lao động được giải quyết việc làm, ANCT và TTATXH được giữ vững....

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Quang Tấn – Chủ tịch UBND huyện đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần phải giải quyết trong tháng 12/2014 và phương hướng năm 2015, trong đó: đẩy nhanh tiến độ quyết toán xây dựng cơ bản, đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp gắn với thực hiện có kết quả vững chắc chương trình nông thôn mới; tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn; thực hiện tốt việc thu, chi ngân sách; tăng cường công tác quản lý đất đai và tài nguyên môi trường; tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo; đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống cho nhân dân; tăng cường củng cố Quốc phòng, an ninh, đảm bảo giữ vững trật tự an toàn xã hội dịp cuối năm./.
 
 
Trần Lành
 
 
 
Chú thích ảnh:
 
 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.