Chấn chỉnh công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện

quantri gửi vào T5, 2019-05-16 09:29

Thời gian qua, công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của một số xã trên địa bàn huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã nhận được Đảng ủy, UBND các xã quan tâm lãnh đạo quyết liệt, có hiệu quả. Tuy nhiên công tác tuyên truyền về cách phòng chống dịch bệnh, giám sát trước và sau chôn hủy của các thôn còn mặt hạn chế; các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của một số xã chưa thường xuyên xuống các thôn hướng dẫn nhân dân, giám sát chôn hủy mà chủ yếu vẫn là cán bộ Thú y xã, cán bộ Khuyến nống, Ban quản lý thôn.

Người dân xã Thanh Hải quan tâm chăm sóc đàn lợn

 

Để chấn chỉnh công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi huyện đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Thành viên Ban Chỉ đạo huyện tăng cường xuống xã, thị trấn được phân công phụ trách kiểm tra, đôn đốc hoạt động của Ban Chỉ đạo xã, Tổ kiểm tra xác minh dịch bệnh và tiêu hủy của các xã, thị trấn trong việc triển  khai, thực hiện nhiệm vụ; đặc biệt là trong việc giám sát trước và sau chôn hủy của các hộ gia đình có lợn ốm, lợn chết cho đúng quy định; UBND các xã thị trấn tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở để người dân có đầy đủ thông tin về dịch bệnh, thực hiện tốt vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại khi có lợn ốm, chết để không ảnh hưởng đến môi trường. Đôi với các xã có lợn ốm, chết buộc phải chôn hủy; phân công cán bộ công chức, các ngành, đoàn thể giám sát chặt chẽ trước và sau quá trình chôn hủy. Nếu để xảy ra trình trạng tiêu cực trong quá trình chôn hủy Chủ tịch UBND xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

 

Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo, đến nay Lục Ngạn có trên 7.700 con lợn chết do mắc tai xanh, tụ huyết trùng, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, tổng trọng lượng tiêu hủy trên 500 tấn. ./.

Đức Thọ