Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Lục Ngạn lần thứ XXVII

quantri gửi vào T3, 2019-05-14 15:40

Trong hai ngày 13 và 14 – 5, Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Về dự có đồng chí Trịnh Hữu Bàn, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang, đồng chí Thân Văn Khánh, Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong huyện và 165 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại Hội

 

Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp trong huyện đã phát huy khối đoàn kết toàn dân tộc, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền các cấp, các tổ chức thành viên, các ngành chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; từng bước củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân, tổ chức, động viên nhân dân hăng hái xây dựng Đảng, chính quyền, tích tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Đại biểu tham dự Đại Hội

 

Điển hình, MTTQ đã phát động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. MTTQ các cấp đã phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới theo 5 nội dung, 19 tiêu chí. Nhờ thế, từ năm 2014 đến nay, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa hằng năm đều đạt trên 82%; toàn huyện có 8 xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới, 01 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh cả ở vùng thấp lẫn vùng cao. Các lễ hội truyền thống, những nét đẹp văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn huyện được duy trì và phát triển. Các phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo được thực hiện hiệu quả thông qua việc tuyên truyền, vận động nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. Qua đó, đã góp phần quan trọng xây dựng huyện Lục Ngạn dần trở thành vùng cây ăn quả lớn nhất miền Bắc, với diện tích hơn 26.000 ha cây ăn quả các loại, cho thu nhập hằng năm đạt trên 3.000 tỷ đồng. Đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao, nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới. Chỉ tính từ năm 2016 đến 2018, MTTQ các cấp trong huyện đã vận động nhân dân hiến được trên 280.000 m2 đất; hơn 282.000 m tường rào, trên 8.000 cây xanh các loại và đóng góp hơn 27 tỷ đồng để xây dựng hàng trăm km đường giao thông nông thôn và nhiều công trình phúc lợi khác, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương. (Đặc biệt năm 2019, huyện Lục Ngạn đã đăng ký cứng hóa hơn 733 km đường giao thông nông thôn). Đến nay Lục Ngạn đã có 4 xã gồm: Nghĩa Hồ, Thanh Hải, Hồng Giang, Giáp Sơn đạt chuẩn nông thôn mới.

Đoàn Chủ tịch Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Lục Ngạn

 

Cùng đó, những năm qua MTTQ các cấp trong huyện đã phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Đồng thời, MTTQ đã phát huy vai trò tập hợp sức mạnh đoàn kết của toàn dân nhằm thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội như: Xây dựng quỹ vì người nghèo; xây dựng nhà Đại đoàn kết toàn dân và chăm lo tết cho hộ nghèo, ngày vì người nghèo...Theo đó, MTTQ các cấp đã tranh thủ huy động nguồn lực của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện tham gia giúp đỡ người nghèo. Chỉ tính từ năm 2014 đến nay, huyện đã tiếp nhận, vận động, chuyển tặng gần 60.000 suất quà tết trị giá trên 17 tỷ đồng đến các hộ nghèo. Cùng đó, MTTQ các cấp đã kịp thời hỗ trợ bằng tiền mặt, ngày công lao động xây dựng 239 nhà đại đoàn kết trị giá trên 16 tỷ đồng cho những hộ gia đình có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn, trong đó có 224 nhà xây mới, 15 nhà sửa chữa. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo chung toàn huyện xuống còn 10,55% năm 2018.

Đoàn đại biểu đại diện cho nhân dân các dân tộc huyện Lục Ngạn

 

Trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, MTTQ huyện đề ra mục tiêu: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động; thực hiện đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo; hằng năm 100% cán bộ làm công tác mặt trận được học tập, nghiên cứu, phổ biến quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước mới ban hành; thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội chủ trì, phát động; hằng năm 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân 18 – 11; tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu văn hóa đạt trên 85%; hằng năm có trên 90% hộ nghèo được nhận quà dịp Tết Nguyên đán; phấn đấu hỗ trợ từ 100 – 120 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng Nhà đại đoàn kết toàn dân… . Cùng đó, MTTQ huyện cũng đề ra 5 chương trình hành động gồm: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ  Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; mở rộng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân.

Đại hội đã hiệp thương cử 55 vị vào ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lục Ngạn khóa XXVII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tại phiên họp thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lục Ngạn đã hiệp thương cử ông Lê Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Bí thư Đảng ủy xã Tân Mộc làm Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Lục Ngạn khóa XXVII; các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện khóa mới gồm có ông Lê Xuân Trường, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy và ông Vi Văn An, Phó Ban Dân vận Huyện ủy. Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ cấp trên.

Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lục Ngạn khóa mới

 

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Lục Ngạn thứ XXVII nhiệm kỳ 2019 - 2024, kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong huyện phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, chung lòng tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham gia góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

 

Đức Thọ - Quỳnh Nga

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể Thao Lục Ngạn - Bắc Giang