Tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho đối tương dân quân tự vệ năm 2019

quantri gửi vào T3, 2019-05-14 15:17

Ngày 13/5, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức bắn đạn thật cho đối tượng dân quân tự vệ năm 2019 tại thao trường thôn Lâm, xã Nam Dương.

 

Tham dự đợt bắn đạn thật năm nay có hơn 1.200 học viên là lực lượng dân quân tự vệ của 30 xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị đã tham gia và hoàn thành khóa huấn luyện dân quân tự vệ. Nội dung kiểm tra, thực hiện bắn súng trường K63, tiểu liên AK  theo Bài 1, bài 1b (bắn mục tiêu ẩn hiện ban ngày). Mỗi người tham gia sẽ thực hiện 3 lượt bắn ở tư thế nằm bắn.

Các học viên thực hiện tư thế nằm nằm bắn

 

Để đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch kiểm tra, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã có chuẩn bị tốt về thao trường, cũng như đảm bảo về cơ sở và an toàn cho người và vũ khí trang bị kỹ thuật trong suốt thời gian tở chức kiểm tra.

 

Nguyễn Hoàng