Huyện ủy Lục Ngạn ra công văn hỏa tốc tập trung phòng chống bệnh, dịch tả lợn Châu Phi

quantri gửi vào T2, 2019-05-13 16:01

Trước diễn biến phức tạp của Bệnh dịch tả lợn Châu Phi, ngày 9/5, Ban thường vụ Huyện ủy đã ra công văn hỏa tốc về việc tập trung công tác phòng, chống bệnh dịch tả trên đàn lợn. Công văn yêu cầu UBND huyện khẩn trương chỉ đạo, thực hiện các biện pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch bệnh; tăng cường quản lý, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn lợn tại các xã, thị trấn, kịp thời xử lý nhanh các trường hợp lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Tập trung cao cho công tác kiểm soát động vật, sản phẩm động vật, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn; thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng và phòng chống dịch bệnh; hỗ trợ vôi, hóa chất cho các xã thị trấn để tập trung phòng, chống dịch cho các trang trại, gia trại nhằm hạn chế lây lan ra diện rộng.

Người dân Mỹ An đang tích cực phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên đàn lợn

 

Đảng ủy các xã, thị trấn tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh trên đàn lợn đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở để người dân có đầy đủ thông tin về dịch bệnh; thực hiện tốt công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng chuồng trại khi có lợn ốm, chết để không ảnh hưởng đến môi trường. Khi có lợn chết phải tiêu hủy theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm lãnh, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh. Chỉ đạo tổ chức thu gom xác lợn chết ngoài môi trường để thực hiện tiêu hủy.

 

Đối với các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Huyện ủy viên tăng cường xuống cơ sở, chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn được phân công phụ trách thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn lợn, nhất là bệnh dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến phức tạp.

 

Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện thực hiện tốt công tác phối hợp với UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật của huyện tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân về tình hình dịch bệnh; ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Giao cho UBND huyện thường xuyên theo dõi, chỉ đạo tổng hợp, báo cáo diễn biến tình hình và công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn Châu Phi với Thường trực Huyện ủy qua Văn phòng Huyện ủy vào 16 giờ hàng ngày.

 

Vũ Đoàn