Trung tâm Y tế huyện khám, chữa bệnh trên 44 nghìn bệnh nhân

quantri gửi vào T3, 2019-05-07 15:15

4 tháng đầu năm 2019, Trung tâm Y tế huyện và Trạm Y tế các xã, thị trấn đã khám cho 44.793 lượt bệnh nhân, trong đó số bệnh nhân điều trị nội trú 6.019 người, đạt 107% kế hoạch, bệnh nhân điều trị ngoại trú 2.105 người đạt 149% kế hoạch...

 

Cán bộ trung tâm làm chủ trang thiết bị hiện đại chăm sóc sức khỏe nhân dân.

 

Trong năm 2019, Trung tâm Y tế tiếp tục đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng đến sự hài lòng của người bệnh; mở rộng phạm vi hoạt động chuyên môn, hoàn thiện các quy trình kỹ thuật, chuẩn hóa phác độ điều trị trong khám, chữa bệnh; đẩy mạnh việc khám chữa, bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại; đào tạo chuyên sâu nguồn nhân lực; phát động phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chủ động ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đã đề ra, góp phần tích cực vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân./.

 

Bùi Được