Công bố Quyết định thanh tra thực hiện một số chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Lục Ngạn

quantri gửi vào T3, 2019-04-16 15:35

Ngày 16- 4- 2019 tại phòng họp UBND huyện, Ban dân tộc tỉnh Bắc Giang tổ chức công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, kết quả thực hiện Chương trình 135; Quyết định 102/TTg của Thủ tướng Chính phủ về “chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân tộc nghèo ở vùng khó khăn”; Quyết định 755/TTg của Thủ tướng Chính phủ về “phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn” trên địa bàn các xã: Kim Sơn, Sa Lý, Phú Nhuận, Tân Hoa, Kiên Lao, Kiên Thành và Thanh Hải huyện Lục Ngạn, giai đoạn 2015- 2018. Làm việc với đoàn có đồng chí Trương Văn Năm- Phó Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các phòng ban, địa phương liên quan.

Đoàn thanh tra của Ban dân tộc tỉnh công bố Quyết định thanh tra tại huyện Lục Ngạn

 

Theo Quyết định, Đoàn sẽ thanh tra các nội dung: Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, trình tự, thủ tục, nguyên tắc tổ chức thực hiện của các chủ đầu tư; Việc tiếp nhận, quản lý, phân bổ, kết quả thực hiện giải ngân, thanh quyết toán nguồn vốn được cấp; Đánh giá hiệu quả chương trình, dự án, chính sách được đầu tư trên địa bàn các xã.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Văn Năm- Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, các xã liên quan phối hợp tốt với đoàn thanh tra, cung cấp đầy đủ số liệu theo yêu cầu, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đoàn thanh tra làm việc theo quy định. Giao Phòng dân tộc giữ mối liên hệ với đoàn thanh tra; thường xuyên báo cáo tình hình về công việc của đoàn thanh tra với đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách khối. Theo chương trình, đoàn thanh tra sẽ làm việc tại huyện Lục Ngạn trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra./.

 

 

Quang Huấn