Chủ tịch UBND huyện giao ban với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quý I/2019

quantri gửi vào T6, 2019-04-12 15:01

Ngày 12/4, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện chủ trù Hội nghị giao ban trực tuyến quý I/2019 với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Dự buổi giao ban có các đồng chí phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo một số phòng chuyên môn của huyện.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện kết luận tại hội nghị

 

Trong Quý I, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tập trung cao cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản, thu ngân sách tại địa phương. Tuy nhiên, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ vải thiều ra hoa đạt thấp, dịch bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến phức tạp, thu ngân sách trên địa bàn chỉ đạt trên 20% dự toán; tội phạm trộm cắp, đánh bạc có nhiều tiềm ẩn phức tạp, tai nạn giao thông có chiều hướng tăng…

 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã báo cáo với chủ tịch UBND huyện về thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại địa bàn và những khó khăn vướng mắc cần được các ngành chức năng và huyện hỗ trợ tập trung giải quyết xử lý như: Thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại 4 xã có kế hoạch về đích năm 2019; Làm đường giao thông theo Nghị quyết 07 và 06 HĐND tỉnh, tiến độ thực hiện các dự án xây dựng cơ bản, thực hiện tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, khai thác khoáng sản trái phép và cải cách thủ tục hành chính, tiến độ giải ngân vốn và thanh quyết toán hồ sơ các công trình đầu tư xây dựng …

 

Trên cơ sở những ý kiến, kiến nghị của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, ý kiến của các phòng chuyên môn của huyện và ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách khối, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp thu và chủ động phối hợp với các cơ quan, liên quan giải quyết tốt những vấn đề tồn đọng trong thời gian tới. Trong đó Chủ tịch UBND các xã rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm đề tập trung biện pháp thực hiện, lưu ý các nhiệm vụ chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã ký cam kết thực hiện trong năm 2019. Thời gian tới, UBND huyện tổ chức các đoàn kiểm tra nội dung trên tại các xã, thị trấn. Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh “2019 được UBND huyện xác định là năm cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và tổ chức giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng”. Do vậy trong quý 2 và những tháng tiếp theo của năm đề nghị chủ tịch UBND xã nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu tập trung giải quyết có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019./.                                                     

 

    Bùi Được