Lục Ngạn: 120 người được tập huấn nghiệp vụ văn hóa nông thôn mới

quantri gửi vào T6, 2019-04-12 09:47

 

Ngày 11-4, tại nhà văn hóa thôn Đồng Quýt, xã Tân Mộc, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bắc Giang phối hợp với Trung tâm Văn hóa, thông tin - thể thao huyện Lục Ngạn và UBND xã Tân Mộc tổ chức tập huấn nghiệp vụ văn hóa nông thôn mới cho 120 người là trưởng các ban, ngành đoàn thể xã; Bí thư, trưởng thôn và trưởng Ban công tác mặt trận thôn, bản.

 Quang cảnh lớp tập huấn

 

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu đã được tìm hiểu một số vấn đề chung về phát triển văn hóa trong xây dựng nông thôn mới. Các chuyên đề về tổ chức và hoạt động nhà văn hóa khu thể thao thôn; Công tác văn nghệ quần chúng ở cơ sở; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang, lễ hội và chuyên đề về kỹ năng quản lý và hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động, trang trí khánh tiết...

 

Thông qua lớp tập huấn đã từng bước trang bị cho đội ngũ cán bộ xã, thôn, bản một số kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ văn hóa, góp phần vận dụng vào thực tế xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới ở địa phương.

 

 

Vũ Đoàn