Hội nghị lần thứ 16, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lục Ngạn khóa XXIV

quantri gửi vào T5, 2019-04-11 14:57

Ngày 11- 4, đồng chí Thân Văn Khánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị lần thứ 16- Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lục Ngạn khóa XXIV (nhiệm kỳ 2015- 2020).

 

Đồng chí Thân Văn Khánh- Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện quý II năm 2019; báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019. Nét nổi bật trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện 3 tháng đầu năm là đã tổ chức cho nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, tiết kiệm; 100% hộ nghèo và 10% hộ cận nghèo được nhận quà tết. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội được tổ chức tốt và có sức lan tỏa lớn. Công tác tuyển quân hoàn thành 100% chỉ tiêu; chỉ đạo tổ chức tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; tiếp tục thực hiện các biện pháp để nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, như cam kết thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, giao việc cụ thể cho từng đồng chí lãnh đạo, nhất là các dự án đầu tư giải phóng mặt bằng cho từng cá nhân phụ trách. Trong sản xuất nông nghiệp, thời gian qua các cơ quan chuyên môn của huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung sản xuất vải thiều theo hướng nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Phong trào cứng hóa đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 07, 06 của HĐND tỉnh đã lên đến đỉnh cao, trong đó vai trò của cấp ủy chính quyền và cộng đồng được phát huy. Theo đó,, năm nay toàn huyện đăng ký cứng hóa trên 733 km đường giao thông, trong ba tháng đầu năm đã cứng hóa khoảng 150 km đường giao thông. Về công tác xây dựng Đảng, đã chỉ đạo tổng kết công tác lãnh đạo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cấp ủy gắn với xây dựng chi bộ điểm toàn diện; phê duyệt đăng ký giải quyết các vấn đề trọng tâm của các cơ quan, đơn vị, địa phương; xử lý một số cán bộ chủ chốt năng lực hạn chế; chỉ đạo bố trí, sắp xếp cán bộ thôn, xã theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12. Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường...

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thân Văn Khánh, Bí thư Huyện ủy đề nghị các ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện tập trung cao trong công tác lãnh đạo để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư và công tác giải phóng mặt bằng; UBND huyện rà soát lại việc đấu giá đất để có thêm nguồn kinh phí hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn. Tiếp tục chỉ đạo làm đường giao thông theo Nghị quyết số 07, 06 của HĐND tỉnh, trong đó tiếp tục rà soát đúng đối tượng được hưởng dự án, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong huy động nhân dân, thanh quyết toán công trình; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong thanh quyết toán nguồn hỗ trợ của tỉnh và của huyện. Tập trung phát hiện xử lý nghiêm hành vi phá rừng làm nương rẫy; có biện pháp ngăn chặn không để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép; nắm và chỉ đạo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã đối thoại, xử lý các vấn đề phức tạp ở cơ sở; tiếp tục xử lý hậu giao rừng ở thôn Đèo Gia xã Đèo Gia; tập trung thu ngân sách; tăng cường kiểm tra mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật và vật tư nông nghiệp; hướng dẫn nhân dân phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tập trung lãnh đạo giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo...

 

Về lĩnh vực xây dựng đảng, đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ đạo tăng cường kết nạp đảng viên mới; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng bản tin nội bộ, hội nghị thông tin. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

 

Quang Huấn