Tuyên truyền, phổ biến các chính sách về Lâm nghiệp, hôn nhân và gia đình

quantri gửi vào T2, 2019-04-08 16:12

Ngày 04/4/2019 Hạt Kiểm lâm Lục Ngạn đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện, UBND xã Kiên Lao tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các chính sách về Lâm nghiệp có hiệu lực thi hành năm 2019 và chính sách về Hôn nhân và Gia đình tại xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn.

 

Đại biểu tham dự hội nghị 

 

Dự hội nghị có trên 60 đại biểu, gồm: đại diện cấp ủy, chính quyền xã Kiên Lao, Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng cấp xã, các tổ đội bảo vệ rừng, BQL các thôn và đông đảo người dân địa phương.

 

Tại đây các đại biểu được tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản của Luật Lâm nghiệp năm 2017 (có hiệu lực 01/01/2019); Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 157/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; các Thông tư hướng dẫn thực hiện về công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng có hiệu lực thi hành năm 2019; Nghị quyết số 249-NQ/TU ngày 01/11/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện Nghị quyết số 249-NQ/TU ngày 01/11/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang; Luật hôn nhân và Gia đình, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật hôn nhân và Gia đình. 

 

Thông qua công tác tuyên truyền giúp cho cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo nhân dân hiểu rõ về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về Lâm nghiệp, nhất là các quy định mới, có hiệu lực thi hành năm 2019, các quy định về Hôn nhân và Gia đình; từng bước nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm thực hiện trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng gia đình, chăm sóc, bảo vệ hạnh phúc gia đình.

 

Nguyễn Hoàng