Chủ tịch UBND huyện kiểm tra khai thác trái phép cát sỏi

quantri gửi vào T4, 2019-03-13 15:09

Xử lý dứt điểm tình trạng khai thác cát trái phép. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện trong buổi đi kiểm tra thực địa tình trạng khai thác cát trái phép tại thôn Bòng xã Phượng Sơn trong ngày 12/3.

 

Theo lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Phượng Sơn, 3 tháng gần đây có một số đối tượng sử dụng phương tiện máy móc khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép. Các đối tượng khai thác cát trái phép hoạt động rầm rộ, tinh vi.Trước thực trạng đó, UBND xã đã phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thì các đối tượng khai thác cát trái phép ngưng hoạt động, bỏ trốn. Hiện nay, lực lượng địa phương rất mỏng, phương tiện hạn chế nên khó giữ được tình hình ổn định tại đây. Vì vậy, để khắc phục tình trạng nêu trên, địa phương cần sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng chức năng, nhất là lực lượng cảnh sát đường thủy để ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép tại thôn Bòng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra khai thác khoáng sản tại thôn Bòng.

 

Sau khi đi kiểm tra, nắm bắt thực trạng tại bãi sông khu vực thôn Bòng xã Phượng Sơn, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: hiện nay việc khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh khu vực cũng như ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo của lãnh đạo huyện. Vì vậy, các đơn vị có liên quan cần tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng khai thác cát trái phép tại thôn Bòng nhằm ngăn chặn triệt để, tránh tình trạng tái diễn khi không có lực lượng chức năng. UBND huyện sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm trách nhiệm các đơn vị liên quan, kiên quyết không để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép làm thất thoát tài nguyên, ô nhiễm môi trường./.

 

Bùi Được