Đồng chí Chủ tịch UBND huyện động viên nhân dân làm đường theo Nghị quyết số 07

quantri gửi vào T2, 2019-02-25 08:03

Ngày 22- 2, đồng chí Nguyễn Thanh Bình- Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra, động viên nhân dân thực hiện làm đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh tại xã Tân Hoa và Giáp Sơn.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình- Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tuyến đường đang thi công

tại thôn Vật Ngoài xã Tân Hoa

 

Tại thôn Vật Ngoài xã Tân Hoa, ngay sau những ngày nghỉ tết, nhân dân trong thôn đã tiến hành giải phóng mặt bằng, đồng thời tiến hành ngay việc đổ bê tông tuyến đường chiều dài 850 mét. Qua tìm hiểu được biết để cứng hóa tuyến đường này, bên cạnh việc đóng góp đối ứng theo quy định, có hộ gia đình đã đóng góp, ủng hộ số tiền lên đến trên 40 triệu đồng. Tại thôn Muối xã Giáp Sơn, nhân dân cũng đang tích cực thi công tuyến đường 1,8 km ở khu vực Đập Muối. Theo Ban quản lý thôn Muối, năm nay thôn đăng ký cứng hóa tổng cộng 8 km đường giao thông, sau khi thực hiện xong thì tổng tuyến đường giao thông được cứng hóa của thôn sẽ đạt 100%.

 

Sau khi đi kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch cung ứng xi măng hỗ trợ cho các thôn theo từng tuần, tháng; trong quá trình thực hiện cần tăng cường giám sát bảo đảm chất lượng công trình. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng cho biết huyện quyết tâm phấn đấu hoàn thành cứng hóa các tuyến đường chính đã đăng ký vào thời gian trước vụ thu hoạch vải thiều năm nay./.

 

Quang Huấn