Lục Ngạn: gặp mặt, cấp phát quân trang cho thanh niên nhập ngũ năm 2019

quantri gửi vào T3, 2019-02-19 07:45

Ngày 18-2, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã, thị trấn của huyện Lục Ngạn đồng loạt tổ chức gặp mặt, cấp phát quân trang cho thanh niên chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2019.

 

Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tặng quà cho các tân binh

 

Thực hiện Kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; năm 2019, huyện Lục Ngạn đã triển khai thực hiện tốt các bước tuyển gọi công dân theo đúng quy định, đúng Luật nghĩa vụ quân sự. Qua đó đã có trên 360 thanh niên đủ tiêu chuẩn tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2019. Trong số thanh niên nhập ngũ đợt này Lục Ngạn có trên 100 thanh niên viết đơn tình nguyện. Trình độ văn hóa và chất lượng sức khỏe được nâng cao rõ rệt. Sau quá trình thâm nhập thực tế, nắm tình hình, đến nay, 100%  thanh niên nhận lệnh được cấp phát quân trang đều có tư tưởng vững vàng, yên tâm sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Để động viên các tân binh lên đường nhập ngũ, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn trong huyện đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà, gặp mặt động viên các tân binh.

 

Nhân dịp này, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện cũng đã tặng quà cho 100% tân binh, đồng thời động viên các tân binh yên tâm lên đường nhập ngũ, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

         

Vũ Đoàn