Hạt Kiểm lâm huyện Lục Ngạn tích cực hưởng ứng tết trồng cây 2019

quantri gửi vào T2, 2019-02-11 15:52
Lãnh đạo UBND huyện cùng cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện tham gia trồng cây tại lễ phát động tết trồng cây xuân Kỷ Hợi 2019.

 

Theo đó, trong ngày 11/2  ngày ra quân phát động tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Kỷ Hợi 2019,  Hạt kiểm lâm huyện đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn chuẩn bị tốt các điều kiện vật tư, phương tiện huy động hơn 300 người tham gia trồng hơn 100 cây xanh và cây bóng mát. Việc tổ chức và tham gia tết trồng cây không chỉ đẩy mạnh phong trào trồng cây trồng rừng, phát huy truyền thống và nét đẹp văn hóa của dân tộc về trồng, chăm sóc và bảo vệ tài nguyên rừng. Qua đó tạo không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi rộng khắp trong mọi tổ chức cơ quan đơn vị và các tầng lớp nhân dân ngay từ những ngày đầu xuân mới, góp phần cải tạo môi trường sống, làm cho cảnh quan trên địa bàn ngày càng xanh, sạch, đẹp, chống biến đổi khí hậu.

 

Năm 2018, Hạt kiểm lâm huyện đã thực hiện vượt các chỉ tiêu kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng. Trong năm toàn huyện đã trồng mới 1600ha rừng vượt 26% so với kế hoạch. Qua đó nâng độ che  phủ rừng toàn huyện lên 41%. Giá trị thu nhập từ rừng năm 2018 đạt 119 tỷ đồng góp phần tích cực nâng cao đời sống kinh tế, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.

 

Năm 2019, toàn huyện phấn đấu trồng trên 1600ha rừng nâng độ che phủ toàn huyện lên 43%. Tích cực thực hiện tốt công tác tuyên truyền  nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt, phá rừng trên địa bàn huyện.

Hải Yến