Hơn 630 triệu đồng xây dựng Nhà văn hóa thôn Bèo

quantri gửi vào T3, 2019-01-29 15:52

Ngày 26- 1, cán bộ và nhân dân thôn Bèo xã Giáp Sơn tổ chức Lễ khánh thành Nhà văn hóa. Tới dự có đại diện lãnh đạo một số phòng ban của huyện; Đảng ủy- HĐND- UBND xã cùng đông đảo nhân dân và con em đang công tác, làm ăn xa.

 

Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà văn hóa thôn Bèo

 

Nhà văn hóa thôn Bèo được khởi công xây dựng từ đầu tháng 11 năm 2018, với diện tích trên 220 m2, được thiết kế đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Tổng kinh phí xây dựng trên 630 triệu đồng, trong đó tỉnh Bắc Giang và huyện Lục Ngạn hỗ trợ 340 triệu đồng theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, còn lại do nhân dân trong thôn đóng góp. Nhà văn hóa thôn Bèo được xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng dịp trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đáp ứng nguyện vọng của nhân dân từ nhiều năm qua. Là nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hội họp của cộng đồng dân cư; là địa điểm để bà con nhân dân được truyền tải những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước; nhận chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng đời sống cũng như làm thay đổi bộ mặt nông thôn, tạo điều kiện để nhân dân thôn Bèo đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của địa phương.  

 

Được biết cũng trong năm 2018 nhân dân thôn Bèo đã đóng góp trên 230 triệu đồng để cứng hóa gần 1 km đường giao thông theo Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh, qua đó đã góp phần đưa tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa trong thôn đạt trên 90%./.

 

 

Quang Huấn