Tập huấn nghiệp vụ ngành dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019

quantri gửi vào T2, 2019-01-14 14:25

Ngày 14/1, Ban CHQS huyện Lục Ngạn khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ ngành dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019 cho hơn 200 đồng chí là là Cán bộ Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn; cán bộ Trung đội trưởng Dân quân cơ động và thôn đội trưởng.

 

Các học viên tham dự lớp học

 

Tại đây, các học viên được tập huấn bồi dưỡng kiến thức về một số nội dung cơ bản của pháp luật, như: Luật nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh, dự bị động viên; nhiệm vụ quốc phòng quân sự và quân sự địa phương của tỉnh, huyện năm 2019; Cách soan thảo giáo án huấn luyện quân sự; Viết giáo án và thực hành huấn luyện điều lệnh đội ngũ; kỹ thuật thực hành gói buộc, chắp nối, liên kết phóng nổ…

 

Thông qua lớp tập huấn, nhằm thống nhất nâng cao trình độ  huấn luyện của cán bộ Dân quân tự vệ ở các xã thị trấn, đơn vị tự vệ, nắm chắc công tác tác chiến hệ thống văn kiện tiến hành cấp xã; phương pháp huấn luyện chiến thuật kỹ thuật chiến đấu bộ binh, điều lệnh và soạn thảo văn bản về công tác quốc phòng địa phương, Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh. Trên cơ sở đó tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2019 và những năm tiếp theo.

 

Lớp tập huấn sẽ được chia thành 2 đợt, kéo dài từ ngày 14 – 18/1/2018.

 

Nguyễn Hoàng