Chi cục Thi hành án dân sự huyện tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản

quantri gửi vào T4, 2019-01-09 14:28

Ngày 8/1/2019, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Ngạn tổ chức cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với Lâm Văn Vàng và bố mẹ là ông Lâm Văn Tích và bà Ninh Thị Cạnh ở thôn Nóng xã Kiên Lao.Tham gia buổi cưỡng chế có các thành phần: Công an huyện, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế và hạ tầng, Viện kiểm sát nhân dân huyện, cùng đại diện chính quyền xã Kiên Lao.

 

 

 Theo bản án số 72 ngày 8/11/2013 của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang và bản án số 82 ngày 25/2/2014 của Tòa án nhân dân tối cao và Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu của Chi Cục thi hành án dân sự huyện Lục Ngạn ngày 27/5/2014 thì ông Lâm Văn Vàng và bố mẹ là ông Lâm Văn Tích và bà Ninh Thị Cạnh có nghĩa vụ  bồi thường cho ông Bế Văn Tân và bà Nông Thị Phượng số tiền là Năm mươi ba triệu ba trăm ba mươi sáu nghìn hai trăm năm mươi mốt đồng, lãi suất chậm thi hành án , bồi thường cho ông Vi Văn Vẻ số tiền bốn mươi lăm triệu một trăm tám mươi ba nghìn bẩy trăm bốn mươi chín đồng. Người phải thi hành án có tài sản là Quyền sử dụng 1.360 m2 đất  và toàn bộ tài sản gắn liền với đất (Trong đó có 171 m2 đất ở và 1.189 m2 đất vườn trong tổng diện tích 3.174 m2 ) được UBND huyện Lục Ngạn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số S 685262 ngày 20/6/2001 mang tên hộ ông Lâm Văn Tích, trú tại thôn Nóng xã Kiên Lao. Tại buổi cưỡng chế, Hội đồng cưỡng chế làm thủ tục kê biên quyền sử dụng 1.360 m2 đất và toàn bộ tài sản gắn liền với đất (Trong đó có 171 m2 đất ở và 1.189 m2 đất vườn trong tổng diện tích 3.174 m2 ) của sổ đất mang tên hộ ông Lâm Văn Tích cho ông Lâm Văn Vàng và bố mẹ là ông Lâm Văn Tích và bà Nịnh Thị Cạnh quản lý, sử dụng, không được giao dịch mua bán cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ thi hành án./.

 

Bùi Được