Lục Ngạn: Triển khai nhiệm vụ Quốc phòng địa phương năm 2019

quantri gửi vào T4, 2019-01-02 07:35

 

Ngày 28- 12, UBND huyện Lục Ngạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tới dự có đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Bình- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. 

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình- Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen các tập thể, cá nhân xuất sắc

 

Năm 2018, công tác Quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng vũ trang trong huyện thực hiện toàn diện, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn. Nền Quốc phòng toàn dân được củng cố ngày càng tốt hơn. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý Nhà nước về Quốc phòng; tổ chức tuyên truyền, giáo dục Quốc phòng- An ninh toàn dân được tăng cường. Công tác phối hợp giữa cơ quan quân sự địa phương với các lực  lượng vũ trang và đơn vị đóng quân trên địa bàn được thường xuyên, tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phát huy sức mạnh tổng hợp chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện. Công tác tổ chức xây dựng, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm hoạt động của bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; thực hiện tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm được nâng lên rõ rệt, bảo đảm 100% chỉ tiêu kế hoạch. Chính sách hậu phương quân đội được thực hiện tốt. Góp phần xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, xây dựng thế trận Quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

 

Trong năm Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện quản lý chặt chẽ lực lượng dự bị động viên gồm 21 nghìn người; làm tốt công tác chuẩn bị, thực hành động viên huấn luyện quân nhân dự bị theo đúng kế hoạch, đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm an toàn tuyệt đối; cử 21 đồng chí thuộc đối tượng 2 và 3, và gần 600 đồng chí đối tượng 4 tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức QP- AN, tổ chức cho 100% học sinh các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên và trường PTDT nội trú được cập nhật kiến thức QP- AN. Tổ chức tốt cuộc diễn tập phòng chống lụt bão tại các xã: Nam Dương, Phượng Sơn và Quý Sơn; diễn tập chiến đấu phòng thủ tại các xã: Hồng Giang, Tân Quang và Kim Sơn. Trong đó xã Quý Sơn và Tân Quang diễn tập thực binh được Ban Chỉ đạo diễn tập huyện đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Hội nghị đã giành thời gian thảo luận làm rõ kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra một số hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để lãnh, chỉ đạo thực hiện trong năm 2019.

 

 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình- Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng địa phương năm qua, đồng thời yêu cầu thời gian tới, Ban CHQS huyện chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như các Nghị quyết, Chỉ thị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng địa phương. Nâng cao khả năng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; gắn thực hiện công tác Quốc phòng với các nhiệm vụ phát triển KT- XH. Phối hợp với lực lượng quân đội đứng chân trên địa bàn và các lực lượng vũ trang bảo đảm giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn. Phấn đấu năm 2019 lực lượng vũ trang huyện tham gia các hội thi, hội thao đứng tốp đầu trong tỉnh. Nhiệm vụ trước mắt, cần chủ động tích cực hoàn thành tốt kế hoạch tuyển quân năm 2019, bảo đảm đủ số lượng và chất lượng.

 

Nhân dịp này, 11 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Quốc phòng địa phương năm 2018 được Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Chủ tịch UBND huyện khen thưởng./.

 

Quang Huấn