Thông báo: Phát trực tiếp Chương trình Khai mạc Hội chợ cam, bưởi và các sản phẩm đặc trưng huyện Lục Ngạn năm 2018

quantri gửi vào T7, 2018-11-24 14:27

Chương trình Hội chợ cam bưởi và các sản phẩm đặc trưng huyện Lục Ngạn năm 2018 sẽ được phát trực tiếp trên trang điện tử lucngan.bacgiang.gov.vn vào lúc 19 giờ 30 phút