Đồng chí Trương Văn Năm dự Ngày hội đại đòan kết tại thôn Lường, xã Hồng Giang

quantri gửi vào T2, 2018-11-19 10:57

 

 

Ngày 18/11, đồng chí Trương Văn Năm, Phó Chủ tịch UBND huyện đã đến dự Ngày hội đại đòan kết toàn dân tộc tại thôn Lường, xã Hồng Giang.

 

Đồng chí Trương Văn Năm, Phó Chủ tịch UBND huyện và các đại biểu chụp ảnh Lưu niệm

với Cán bộ và nhân dân thôn Lường.  

 

Thôn Lường, xã Hồng Giang hiện có tổng số 187 hộ, với 762 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó, dân tộc kinh chiếm trên 85%. Những năm qua, thực hiện các Nghị quyết của Chi bộ, kế hoạch chỉ đạo của Ủy ban MTTQ xã, Ban công tác mặt trận thôn đã phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý thôn và các tổ chức thành viên xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chung tay xây dựng nông thôn mới. Thực hiện phong trào cứng hóa đường bê tông nông thôn theo tinh thần Nghị quyết 07, HĐND tỉnh, thôn đã vận động nhân dân các cụm đóng góp tiền, gày công lao động làm mới đoạn đường bê tông có chiều dài 435 m. Vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, tham gia bảo hiểm y tế, sản xuất kinh doanh hàng nông nghiệp an toàn. Nhờ đó, đời sống văn hóa tinh thần và bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Đến nay, 100% các hộ đã xây nhà; tỷ lệ hộ khá, giàu ngày 1 tăng lên thôn không còn hộ nghèo. Năm 2018, thôn có 165/187 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa chiếm tỷ lệ 88,23%; thôn giữ vững danh hiệu Làng văn hóa được UBND huyện khen thưởng.

 

Phát biểu tại đây, đồng chí Trương Văn Năm, Phó Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương những thành tích mà cán bộ và nhân dân thôn Lường đạt được trong lãnh chỉ đạo phát triển kinh tế và đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Đồng chí mong rằng, trong thời gian tới Ban công tác mặt trận thôn Lường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý thôn và các tổ chức thành viên tập trung lãnh đạo nhân dân nâng cao chất lượng chăm sóc vải thiều và cây có múi nhằm tăng năng suất giá trị thu nhập trên cùng đơn vị diện tích, tuyên truyền vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và giữ vững danh hiệu Làng văn hóa.

 

Quỳnh Nga