Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Biển Động

quantri gửi vào T2, 2018-11-19 10:37

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18- 11 (1930- 2018), chiều ngày 18- 11 đồng chí Thân Văn Khánh- Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Thảo xã Biển Động.

 

Đồng chí Thân Văn Khánh- Bí thư Huyện ủy tặng hoa chúc mừng cán bộ

và nhân dân thôn Thảo xã Biển Động

 

Tại buổi lễ, các đại biểu và nhân dân trong thôn đã cùng ôn lại truyền thống 88 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam 18-11 (1930- 2018). Báo cáo của thôn nêu rõ, những năm qua, các tầng lớp nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Nhân dân hưởng ứng thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016- 2018 và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018. 

 

Các phong trào phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, khuyến học, khuyến tài, bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện, đạt kết quả cao. Người dân tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Đến nay thôn đã hoàn thành cứng hóa 2km đường giao thông theo Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh. Năm 2018, thôn có 131/140 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm trên 93,5%, thôn Thảo tiếp tục được công nhận đạt văn hóa.

 

Tặng hoa chúc mừng cán bộ và nhân dân trong thôn, đồng chí Thân Văn Khánh biểu dương những kết quả thôn Thảo đã đạt được trong phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa. Đồng chí nhấn mạnh, đoàn kết là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta qua các thời kỳ dựng nước và giữ nước, do đó thời gian tới bà con trong thôn hãy tiếp tục phát huy, phấn đấu xây dựng quê hương trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế và nông thôn mới. Trong phát triển kinh tế cần tập trung vào việc nâng cao chất lượng để làm ra sản phẩm an toàn; hướng tới đổi mới mô hình sản xuất tạo bước đột phá trong cơ cấu nông nghiệp. Đặc biệt quan tâm đẩy mạnh phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, xây dựng con người mới trong thời đại mới. Đi liền đó thôn cần tập trung làm tốt hơn nữa công tác huy động người dân bảo vệ môi trường, cứng hóa đường giao thông nông thôn; giúp đỡ hộ có hoàn cảnh khó khăn, động viên con em hăng say học tập, lao động trở thành những công dân có ích.

 

Đồng thời chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tệ nạn xã hội. Đồng chí Bí thư Huyện ủy mong muốn nhân dân tiếp tục tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt các quy định của địa phương. Trong đó mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong mọi công việc./.

 

Quang Huấn