Giáp Sơn dồn sức xây dựng nông thôn mới

quantri gửi vào T6, 2018-11-16 10:01

Được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân, thời điểm này, Đảng ủy - chính quyền và nhân dân xã Giáp Sơn đang dốc sức thực hiện các tiêu chí còn lại để phấn đấu đưa xã về đích nông thôn mới trong năm 2018.

 

Mô hình kinh tế trồng bưởi ngọt xã Giáp Sơn

 

Giáp Sơn là xã được huyện Lục Ngạn lựa chọn thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của địa phương nên ngay từ đầu năm, Đảng ủy – UBND xã Giáp Sơn đã tập trung nhân lực, vật lực nhằm triển khai các biện pháp đồng bộ trong xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Vi Văn Tư, Chủ tịch UBND xã Giáp Sơn cho biết: ngay từ thời điểm cuối năm 2017, xã đã tiến hành tự đánh giá lại các tiêu chí đã đạt được trong 19 tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Kết quả rà soát lúc đó cho thấy, Giáp Sơn đã đạt được 15/19 tiêu chí. Chỉ còn lại 4 tiêu chí gồm: Giao thông; cơ sở vật chất văn hóa; môi trường và thủy lợi.

 

Cùng đó, xã Giáp Sơn thực hiện kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn xã, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Bên cạnh việc làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân về mục đích, ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; xã thực hiện tính toán nguồn vốn cần phải đầu tư cho xây dựng 4 tiêu chí còn lại và đề nghị cấp trên hỗ trợ. Công tác lập dự toán được thực hiện từ cơ sở. Thôn nào còn thiếu tiêu chí nào? thì họp dân trên tinh thần công khai, dân chủ để người đân bàn và quyết định. Ban Chỉ đạo xã thực hiện công khai nguồn vốn đầu tư cho từng công trình cụ thể, trong đó nói rõ phần nào do nguồn vốn nhà nước hỗ trợ, phần nào người dân phải góp của, góp công.

 

Với cách làm đó, năm 2018, Giáp Sơn đã huy động được tổng cộng 33 tỷ đồng đầu tư cho xây dựng nông thôn mới, trong đó có 12 tỷ đồng do nhân dân địa phương đóng góp, còn lại là nguồn do ngân sách Trung ương, của tỉnh, của huyện hỗ trợ và vốn lồng ghép các chương trình.

 

Từ nguồn vốn huy động này, xã đã đầu tư xây dựng 24 km đường giao thông ở 11 thôn trên địa bàn; xây dựng 3,5 km kênh mương; cải tạo nâng cấp 4 nhà văn hóa và xây dựng mới 2 nhà văn hóa thôn; triển khai xây dựng mới 10 phòng học tại Trường tiểu học, đồng thời chỉnh trang lại 5 nghĩa trang liệt sỹ cho bảo đảm tiêu chí môi trường.

 

Thôn Núi Lều là một trong 2 thôn vừa được đầu tư xây dựng Nhà văn hóa mới. Công trình có diện tích rộng hơn 150 m2 khang trang đang được gấp rút hoàn thiện để đưa vào sử dụng đúng dịp thôn tổ chức Ngày hội Đoàn kết toàn dân. Đây là công trình xây dựng nằm trong các hạng mục phục vụ tiêu chí đầu tư cơ sở vật chất văn hóa. Ngoài sự hỗ trợ của nhà nước, nhân dân trong thôn đã tích cực đóng góp kinh phí để thực hiện công trình. Đồng chí Sầm Thị Mị,  Bí thư chi bộ thôn Núi Lều chi sẻ. Giờ đây Nhà văn hóa thôn sắp được hoàn thành, cán bộ và nhân dân  ai cũng vui vì thôn đã có nơi hội họp và sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, hoạt động cộng đồng.

 

Giáp Sơn là xã Trung du của huyện Lục Ngạn, xã có 11 thôn, với 9.876 khẩu, 2.326 hộ gồm 8 dân tộc sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 62%. Hiện toàn xã có 15% số hộ làm nghề kinh doanh, dịch vụ; còn lại chủ yếu thu nhập từ vườn cây ăn quả. Giáp Sơn hiện có trên 1.200 ha cây ăn quả các loại, trong đó chủ yếu vải thiều chiếm đến 900 ha; táo lai có 160 ha và hơn 100 ha cây ăn quả có múi. Những năm qua, nhờ áp dụng tốt kiến thức khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên thu nhập của người dân địa phương tương đối đồng đều. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 46 triệu đồng/người/năm; xã chỉ còn lại 4,19% hộ nghèo.

 

Như vậy, với sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành; sự chỉ đạo, điều hành hiệu quả của Đảng ủy – UBND xã và sự hưởng ứng của nhân dân địa phương, Giáp Sơn đã nỗ lực thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí để về đích xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018./.

 

Đức  Thọ - Quang Huấn