Lục Ngạn đầu tư thêm 8 cầu dân sinh năm 2018

quantri gửi vào T6, 2018-11-09 09:50

Bằng nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, năm 2018 Ban quản lý Dự án 3 - Tổng cục đường bộ Việt Nam; Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bắc Giang phối hợp với UBND huyện Lục Ngạn tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 8 cầu dân sinh tại 5 xã trong huyện. Gồm cầu dân sinh Xạ Nhỏ, xã Đèo Gia; cầu dân sinh thôn Đồn - Xé, xã Sa Lý; Tân Thành, Đồng Bóng, Ía, xã Tân Mộc; cầu dân sinh thôn Hả, xã Tân Sơn và cầu Chôn Ang - Chằm Khon, xã Cấm Sơn. Với tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng.

 

Cầu dân sinh thôn Chằm Khon, xã Cấm Sơn hoàn thành đưa vào sử dụng

đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân

 

Trước đó, năm 2017, huyện Lục Ngạn cũng đã được đầu tư hơn 12 tỷ đồng xây dựng 5 cầu dân sinh tại thôn Đồng Trắng, xã Mỹ An; cầu thôn Chả, xã Phong Vân; cầu thôn Đấp, xã  Sơn Hải; cầu Chằm Khon, xã Cấm Sơn và cầu thôn Xé đi thôn Rãng Ngoài, Suối Dục, xã Xa Lý.

 

Vũ Đoàn