Giải pháp phát triển cây ăn quả có múi theo hướng an toàn bền vững

quantri gửi vào T6, 2018-10-19 15:10

Ngày 18/10, Trạm Khuyến nông huyện tổ chức Diễn đàn khuyến nông với chuyên đề “Giải pháp phát triển cây ăn quả có múi theo hướng an toàn bền vững” tại xã Tân Quang.

 

Các đại biểu nêu ý kiến

 

Tham gia  diễn đàn có Ông Cao Văn Chí – Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây có múi, Viện Nghiện cứu rau quả Trung ương; Ông Lê Mai Nhất – Trưởng phòng Khoa học và hợp tác quốc tế, Viện Bảo vệ thực vật cùng đông đảo các nhà vườn  trên địa bàn xã.

 

Xã Tân Quang hiện có trên 1,2 nghìn ha diện tích trồng cây ăn quả, trong đó diện tích trồng cây ăn quả có múi đạt gần 450 ha, với nhiều giống cây ăn quả đem lại lợi nhuận kinh tế cao cho người dân địa phương như: cam canh, cam lòng vàng, cam V2,bưởi diễn, bưởi da xanh… với sản lượng ước đạt trên 6 nghìn tấn, giá trị ước đạt trên 160 tỷ đồng.

 

Tuy nhiên, hiện nay một số nhà vườn trên địa bàn xã đang gặp một số khó khăn do tình hình dịch bệnh trên cây trồng ngày càng phức tạp, đặc biệt là bệnh vàng lá gân xanh ( tên khoa học là Greening). Năm 2018, trên địa bàn xã đã tiêu hủy 60ha diện tích trồng cây cam canh bị nhiễm bệnh)…

 

Để công tác chăm sóc các loại  cây có múi được hiệu quả, tại diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận một số vấn đề, như: kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh có cây; cách lựa chọn giống cây; Đưa cơ giới hóa, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất; đầu tư cho hệ thống kho tàng bảo quản, chế biến, vậnchuyển; xây dựng nhã hiệu hàng hóa và tiêu thụ sản phẩm..

 

Diễn đàn khuyến nông với chuyênđề” Giải pháp phát triển cây ăn quả có múi theo hướng an toàn bền vững” đã được tổ chức tại 3 xã: Tân Mộc, Phượng Sơn và Tân Quang.

 Nguyễn Hoàng