Giao ban khối văn hóa- xã hội Quý III/2018

quantri gửi vào T6, 2018-10-19 15:06

Ngày 17/10, Đồng chí Trương Văn Năm – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị giao ban với các cơ quan Khối văn hóa – xã hội nhằm đánh giá hoạt động Quý III, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018.

 

Đồng chí Trương Văn Năm – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

 

Nét nổi bật trong 9 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện các hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện đạt được những kết quả tích cực. Chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn ở các bậc học có nhiều chuyển biến tich cực. Năm học 2018- 2019, toàn huyện tổ chức được gần 2 nghìn nhóm, lớp với trên 57 nghìn học sinh (tăng 16 nhóm lớp, gần 1 nghìn 800 học sinh so với năm học trước); xóa thêm 17 điểm trường lẻ và hoàn thành việc sáp nhập 3 trường học tại các xã Quý Sơn, Kiên Thành và Hồng Giang. Trong Quý, toàn huyện đã khám và chữa bệnh cho trên 170 nghìn lượt người (đạt 86%). Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống, giám sát dịch bệnh trên người và kiểm tra hành nghệ y dược tư nhân được thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả nên từ đầu năm trên địa bàn huyện không có dịch bệnh lớn xảy ra. Lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao được duy trì, đặc biệt đã phát hiện và xử lý vi phạm đối với 1 chủ hộ kinh doanh nhà nghỉ và 2 đơn vị kinh doanh karaoke với số tiền 6 triệu đồng. Lĩnh vực lao động, việc làm, thực hiện các chính sách xã hội được quan tâm. Đã chi trả trên 28 tỷ đồng cho gần 16 nghìn 500 lượt người có công, hơn 45 nghìn đối tượng BHXH với số tiền 18 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các chính sách dân tộc về: hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng được triển khai và thực hiện…

Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Văn Năm ghi nhận những kết quả mà các cơ quan, đơn vị, địa phương đạt được trong quý. Đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời yêu cầu 3 tháng cuối năm, các cơ quan đơn vị tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ để chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch; ngành giáo dục tiếp tục chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy và học; làm tốt công tác hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm; đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường quản lý nhà nước về y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; tăng cường chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức gắn với nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Phương Thảo