Hội nghị Ban Chấp hành đảng bộ huyện Lục Ngạn lần thứ 14 (nhiệm kỳ 2015- 2020)

quantri gửi vào T6, 2018-10-12 14:41

Ngày 11/10/2018, đồng chí La Văn Nam, Phó Bí thư, Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (nhiệm kỳ 2015- 2020). Nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

 

 Đồng chí La Văn Nam Phó Bí thư, Thường trực  Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Ngay từ đầu năm UBND huyện tập trung chỉ đạo thực hiện 16 chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2018. Trong đó đã chỉ đạo các ngành chức năng, nhân dân tập trung sản xuất vải thiều chất lượng cao đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Toàn huyện đã có trên 11.423 ha vải thiều Vietgap và Global Gap. Do điều kiện thời tiết thuân lợi nên sản lượng năm nay ước đạt trên 141 nghìn tấn quả, tăng 86 nghìn tấn so với năm 2017, giá trị đạt trên 2.260 tỷ đồng, tăng 56 tỷ đồng so với năm 2017. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môt trường được tăng cường. Đến nay toàn huyện cấp mới được 1.445 giấy chứng nhận QSD đất vượt 14% so với kế hoạch. Sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng khá, giá trị sản xuất ước đạt gần 970 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch năm, bằng 151% so với cùng kỳ năm 2017, y tế, văn hóa, giáo dục từng bước được củng cố nâng cao chất lượng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

 

 Về công tác xây dựng Đảng, Ban thường vụ Huyện ủy, tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng, thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ chính trị và chuyên đề năm 2018 “xây dựng phong cách, tác phong người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.” Tập trung công tác phát triển đảng, nhất là các chi bộ ghép, ít đảng viên, quần chúng ưu tú là trưởng, phó thôn, bản, khu phố, nữ, dân tộc. Kết quả đã kết nạp được 198 quần chúng ưu tú vào đảng; tăng cường lãnh đạo thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát đạt nhiều kết quả…

 

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, bàn giải pháp lãnh chị đạo phát triển kinh kế xã hội và công tác xây dựng Đảng3 tháng cuối năm 2018, đồng thời đề xuất những giải pháp khắc phục khó khăn thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó tập trung cao công tác thu ngân sách trên địa bàn, công tác sắp xếp tinh giảm đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án…

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí La Văn Nam, Phó  Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh những nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm: tập trung cao chỉ đạo thực hiện cứng hóa giao thông nông thôn theo tinh thần Nghị quyết số 07 HĐND tỉnh và tập trung giải quyết thu gom xử  lý rác thải, xậy dưng các lò đốt rác tập trung tại các xã Biển Động, Kiên Thành; chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch số 80 của BTV Huyện ủy về sắp xếp lại hệ thống chính trị cấp xã, thôn tinh gọn hiệu quả, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nhân sự Đại hội MTTQ các xã, thị trấn; tăng cường công tác kiểm tra giám sát; tập trung kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2018.

Hải Yến