Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Lục Ngạn

quantri gửi vào T6, 2018-10-12 14:37

Ngày 9/10, đồng chí Đỗ Đức Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang làm trưởng đoàn công tác làm việc với BTV Huyện ủy Lục Ngạn về kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 114-NQ/TU ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường công tác tư tưởng ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”.

 

Đồng chí Đỗ Đức Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc.

 

Báo cáo của Huyện ủy Lục Ngạn cho thấy: ngay sau khi Nghị quyết số 114 được ban hành, BTV Huyện ủy Lục Ngạn đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt, triển khai nội dung của Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện và cơ sở. Đồng thời xây dựng Kế hoạch số 26 ngày 31/8/2016 để tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong 2 năm, BTV Huyện ủy Lục Ngạn đã xây dựng và ban hành 26 báo cáo sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án của T.Ư, Tỉnh ủy. Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện có chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giải quyết hiệu quả các vấn đề bức xúc ở địa phương, cơ sở. Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết số 114 trên địa bàn huyện vẫn còn hạn chế đó là: người đứng đầu cấp ủy, chính quyền một số địa phương, đơn vị chưa thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, chưa chủ động nắm bắt, đánh giá và dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân nên chậm định hướng dư luận. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ chủ chốt và cán bộ làm công tác tuyên giáo ở cơ sở không đồng đều, vì vậy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương gặp nhiều khó khăn.

 

Phát biểu kết luận buổi là việc, đồng chí Đỗ Đức Hà đánh giá cao nỗ lực của BTV Huyện ủy Lục Ngạn trong thực hiện Nghị quyết. Đồng chí đề nghị tới đây, BTV Huyện ủy Lục Ngạn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thường xuyên hơn 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết để tổ chức có hiệu quả. Trong đó khẩn trương khắc phục những bất cập, hạn chế, coi việc làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII nhằm ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác chính trị nội bộ, kết hợp nắm chắc tình hình địa bàn, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, nổi cộm. Đồng thời tổ chức thực hiện tốt Kết luận số 43 của BTV Tỉnh ủy, tập trung cứng hóa đường giao thông nông thôn, tổ chức thu tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Quỳnh Nga