Lục Ngạn tổ chức quán triệt, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn trong việc sắp xếp cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, thôn

quantri gửi vào T2, 2018-10-08 14:30

 

Sáng ngày 6/10, UBND huyện Lục Ngạn đã tổ chức Hội nghị quán triệt, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn về sắp xếp cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, thôn, thực hiện theo tinh thần Nghị Quyết Trung ương 6 về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả”. Dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Thân Văn Khánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình Chủ tịch UBND huyện Chủ trì Hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Thực hiện Nghị Quyết Trung ương 6 (khóa XII)về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả” và “ Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Trên cơ sở kế hoạch của BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Ngạn đã sớm xây dựng kế hoạch số 80, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Theo đó UBND huyện cũng đã ban hành kế hoạch số 81 chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết TƯ 6. Theo đó UBND huyện đã hoàn thành xây dựng các đề án tổ chức, sắp xếp sáp nhập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Chỉ đạo UBND các xã rà soát xây dựng phương án thực hiện công tác sáp nhập 130 đơn vị thôn, bố trí sắp xếp những người hoạt động không chuyên trách ở các xã, thị trấn, và thôn, tổ dân phố.

 

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, với các nội dung bố trí sắp xếp cán bộ không chuyên trách ở xã  từ 19 chức danh giảm bố trí không quá 9 người đối với xã loại I và loại II, giảm 6 người hoạt động không chuyên trách đối với xã loại III, giảm từ 6 xuống còn không quá 3 chức danh ở các thôn trên địa bàn huyện Lục Ngạn gặp nhiều khó khăn được các đại biểu tập trung thảo luận tại Hội nghị. Cụ thể đối với các chức danh kiêm nghiệm ở cấp thôn là thôn Đội trưởng, công an viên, y tế thôn bản có quy định rõ về độ tuổi, trình độ chuyên môn nên nhiều đơn vị gặp khó khăn lớn về việc lựa chọn cán bộ đảm bảo các tiêu chuẩn quy định; Đối với chức danh trưởng thôn hiện tại được bầu bổ nhiệm trong nhiệm kỳ, nên việc thay thế sắp xếp bố trí cũng như kiêm nghiệm các chức danh khác ngay theo kế hoạch gặp không ít khó khăn. Việc sáp nhập các thôn tinh gọn bộ máy nếu không được tuyên truyền sâu sát dễ gây mất đoàn kết tại địa bàn…

 

Cho đến thời điểm này toàn huyện có 6 xã đã xây dựng xong phương án thực hiện tinh gọn theo Nghị quyết TƯ 6 là Hồng Giang, Phì Điền, Mỹ An, Tân Mộc và thị trấn Chũ. Hầu hết các xã đang xây dựng phương án và vướng mắc những vấn đề về nguồn cán bộ đảm bảo các tiêu chuẩn quy định.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận Hội Nghị

 

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện kết luận Hội nghị, nhấn mạnh đây là nhiệm vụ khó khăn bởi việc tinh gọn bộ máy sẽ liên quan đến quyền lợi trực tiếp của một số cán bộ, đảng viên. Đồng chí yêu cầu các xã, thị trấn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, trong thời gian tới cần tập trung cao xây dựng phương án với tinh thần quyết tâm cao, tránh nể nang, lợi dụng chức vụ sắp xếp bố trí ưu tiên người thân,  người không có đủ các tiêu chuẩn đề ra, xây dựng bộ máy chính quyền hoạt động tinh gọn, tăng năng lực hiệu quả. Các xã, thị trấn hoàn thành việc sắp xếp cán bộ không chuyên trách các thôn xong trước ngày 31/10. Đối với việc sáp nhập xã Nghĩa Hồ vào thị trấn Chũ, các cơ quan liên quan xây dựng phương án tổ chức thực hiện hoàn thành trong năm 2019. Trong quý 4/2018, hoàn thành việc ghép các đơn vị sự nghiệp công lập của huyện.

 

Hải Yến