Nghĩa Hồ dân vận khéo để nâng cao các tiêu chí nông thôn mới

quantri gửi vào T6, 2018-10-05 14:17

Xác định “Dân vận khéo” là một trong những yếu tố quyết định sự thành công trong thực hiện xây dựng nông thôn mới (XD NTM), Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Nghĩa Hồ đã chú trọng đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động làm cho người dân hiểu ý nghĩa, mục đích của chương trình, cần sự chung tay, góp sức của nhân dân. Nhờ đó năm 2014, Nghĩa Hồ là xã đầu tiên của huyện Lục Ngạn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Đường giao thông ở xã nông thôn mới Nghĩa Hồ hôm nay

 

Năm 2011, Nghĩa Hồ được huyện chọn là một trong 3 xã điểm xây dựng nông thôn mới, giai đoạn (2011- 2020); khi bắt tay vào triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Nghĩa Hồ gặp không ít khó khăn do là xã thuần nông có địa bàn rộng, dân cư đông đúc, cơ sở hạ tầng chưa được quy hoạch và xây dựng đồng bộ; đại bộ phận người dân chưa  nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích do chương trình XD NTM mang lại nên chưa hào hứng và xác định được trách nhiệm tham gia.

 

Trước những khó khăn trên, cấp ủy, chính quyền địa phương đã xác định phải xây dựng được mối đoàn kết, thống nhất của cán bộ, đảng viên và nhân dân mới có thể thực hiện được các mục tiêu đề ra. Trong đó, công tác dân vận được xác định là giải pháp then chốt, quyết định thành công của chương trình XD NTM. Do vậy, đảng ủy xã đã chỉ đạo các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân, đoàn viên, hội viên có nhận thức đúng và nâng cao trách nhiệm trong XD NTM. Phân công các thành viên Ban chỉ đạo, ban quản lý XD NTM trực tiếp xuống các thôn, cùng cấp ủy, ban công tác mặt trận, ban phát triển thôn để bàn bạc, thống nhất, triển khai thực hiện từng dự án theo kế hoạch, tiến độ đề ra.

 

Phát huy quy chế dân chủ, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, tạo mọi điều kiện thuận lợi để mọi người dân được tham gia bàn bạc, được trực tiếp làm, kiểm tra, giám sát những công việc của thôn. Do vậy, người dân hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi của bản thân, gia đình để cùng chung sức tham gia XD NTM. Từ sự vào cuộc của các đoàn thể và thông qua công tác “dân vận khéo”, những công việc của chương trình XD NTM từng bước được triển khai kịp thời, hiệu quả. Một số nhiệm vụ ban đầu được xác định là khó khăn, như: Làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn và quy hoạch xây dựng khu xử lý rác thải... đã được người dân nhiệt tình hưởng ứng và trở thành phong trào thi đua giữa các thôn. Mọi công việc như: Đầu tư thâm canh phát triển sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình theo hướng sản xuất hàng hóa đã từng bước nâng cao đời sống kinh tế, nhiều hộ đã vươn lên làm giàu chính đáng từ trồng cây ăn quả.

 

Xã đặc biệt chú trọng vào phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp, nhân rộng một số mô hình có hiệu quả như: Bưởi da xanh, bưởi hoàng, nhãn miền thiết, đồng thời tích cực vận động nhân dân chuyển dịch diện tích vải thiều thu nhập thấp sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như cam ngọt, cam lòng vàng, bưởi ngọt, bưởi da xanh. Nhừ đó hàng năm giá trị từ cây ăn quả trên địa bàn xã đạt hàng chục tỷ đồng.

 

Qua triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về XD NTM tại xã Nghĩa Hồ đã nâng cao nhận thức, năng lực chỉ đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc tham gia phong trào XD NTM; công trình hạ tầng kinh tế- xã hội trên địa bàn xã được triển khai đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân, hình thành các mô hình phát triển sản xuất góp phần tích cực vào phát triển kinh tế- xã hội của xã, đưa thu nhập người dân tăng lên. Nếu như năm 2011 tỷ lệ hộ nghèo toàn xã có 5,4% thì đến năm 2014 giảm xuống còn 1,35%. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 0,24%. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, an ninh trật tự xã hội được giữ vững.

 

Đồng chí Hoàng Thị Phượng- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy- Trưởng khối Dân vận xã Nghĩa Hồ cho rằng: “Là xã nông thôn mới đầu tiên của huyện, nhưng vinh dự lớn lao trách nhiệm càng nặng nề. Để duy trì và nâng cao các tiêu chí NTM, Đảng bộ xã Nghĩa Hồ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, cải thiện và tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân”.

 

Có thể khẳng định, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở xã Nghĩa Hồ đã khơi dậy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của nhân dân, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huy động tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế- xã hội, XD NTM. Phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghĩa Hồ đoàn kết một lòng, nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực thi đua lao động sản xuất, phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM./.

 

Quang Huấn