Hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018

quantri gửi vào T6, 2018-09-28 09:31

Ngày 27/9, UBND huyện tổ chức hội nghị tấp huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018. Đồng chí Trương Văn Năm, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Tại hội nghị, 233 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc huyện và lãnh đạo UBND xã, Cán bộ lao động thương binh và xã hội, trưởng thôn 10 xã: Mỹ An, Trù Hựu, Kiên Lao, Kiên Thành, Tân Mộc, Quý Sơn, Phượng Sơn, Nam Dương và Nghĩa Hồ được hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hướng dẫn phương pháp tiếp cận đo lường nghèo đa chiều (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh, tiếp cận thông tin). Quy trình hướng dẫn điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 được thực hiện 7 bước. Hội nghị tập huấn giúp cho các học viên hiểu rõ hơn về quy định, quy trình thực hiện điều tra, rà soát nhằm xác định danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; thống kê, phân tích thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và các chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản để làm cơ sở thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2019. Đồng thời xác định danh sách hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình làm cơ sở để ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế. Đối tượng rà soát là các hộ nghèo, hộ cận nghèo thụ hưởng chính sách trong năm 2018 và các gia đình có khả năng nghèo, cận nghèo trên phạm vi toàn huyện. Thời điểm tổ chức ra soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 được thực hiện từ ngày 1/ 10 đến hết ngày 30/11/2018.

 

Phát biểu tại hội nghị tập huấn, đồng chí Trương Văn Năm, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được thực hiện trực tiếp với từng hộ, người dân theo đúng phương pháp, quy trình, công cụ đo lường nghèo đa chiều; bảo đảm công khai, dân chủ, có sự tham gia của người dân và dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, giám sát của Mặt trận Tổ quốc và sự tham gia của chính quyền, người dân, phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân địa phương, tập trung tuyên truyền ý nghĩa về công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên hệ thống loa truyền thanh để đợt rà soát diễn ra đúng thời gian, đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng. Đồng thời cập nhật thông tin vào phần mềm quản lý, làm cơ sở thực hiện chính sách an sinh xã hội và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo hằng năm của huyện./.

 

Bùi Được