Các cơ quan, đơn vị khối khoa giáo triển khai nhiệm vụ quý IV

quantri gửi vào T6, 2018-09-28 09:25

Ngày 26- 9, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lục Ngạn chủ trì giao ban với các cơ quan, đơn vị khối khoa giáo quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí La Văn Nam- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

 

Đồng chí La Văn Nam- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi giao ban

 

Trong quý III và 9 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo và các cơ quan, đơn vị trong khối khoa giáo của huyện đã bám sát chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của huyện. Chất lượng công tác khoa giáo ngày càng được nâng lên. Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các ngành trong khối có những đổi mới và hiệu quả. Nổi bật như: Ngành Y tế đã chủ động theo dõi giám sát tình hình các dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, toàn huyện không có dịch bệnh xảy ra; Ngành Giáo dục tổ chức khai giảng năm học mới cho trên 48 nghìn học sinh, trong đó có trên 5,1 nghìn học sinh lớp 1; hoạt động khoa học công nghệ trên địa bàn huyện tiếp tục được triển khai đồng bộ và toàn diện….

 

Nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị trong khối tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực khoa giáo gắn với việc thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, của tỉnh, của huyện. Cùng với đó, thực hiện tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm 2018 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện; chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội, kịp thời phát hiện các vấn đề bức xúc nảy sinh; tham mưu giúp cấp ủy lãnh, chỉ đạo giải quyết kịp thời khi có vụ, việc xảy ra, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí La Văn Nam- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong khối nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; từng ngành chủ động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong đó đặc biết chú trọng phát huy sáng kiến khoa học; khuyến khích cán bộ, công chức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh tuyên truyền ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất; duy trì chế độ giao ban, kịp thời thông tin với Thường trực Huyện ủy hoạt động trong khối để có những hoạch định, chấn chỉnh hạn chế, yếu kém.../.

 

Quang Huấn