Phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 10/2018

quantri gửi vào T4, 2018-09-26 16:12

Ngày 26/9, đồng chí Nguyễn Thanh Bình Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì phiên họp thường kỳ UBND tháng 10, nhằm đánh giá tình hình KT-XH tháng 9 và 9 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.

 

 Đồng chí Nguyễn Thanh Bình Chủ tịch UBND Chủ trì phiên họp

 

Trên cơ sở nghe dự thảo báo cáo tình hình KT-XH tháng 9 và 9 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018, do phòng tài chính kế hoạch trình bày, đại biểu các cơ quan thuộc UBND huyện và các ban, ngành, đoàn thể đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất các kết quả chỉ tiêu kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm về phát triển kinh tế: Cụ thể tổng diện tích vải thiều toàn huyện 15.290 ha, sản lượng đạt trên 141 nghìn tấn, giá trị kinh tế đạt 2.260 tỷ đồng; Công tác chăn nuôi, thú y, khuyến nông – khuyến lâm được đẩy mạnh. Phòng nông nghiệp và các ngành chuyên môn của huyện tổ chức được 282 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho trên 10 nghìn lượt người tham gia. Sản xuất lâm nghiệp tiếp tục đạt kết quả tích cực: Toàn huyện đã trồng mới trên 1.400 ha rừng, đạt 112% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm ước đạt gần 970 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được tăng cường; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm ổn định

 

Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, tiến độ thực hiện các dự án và các công trình cơ bản trên địa bàn còn chậm, kết quả thu ngân sách đạt thấp, tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn phức tạp có dấu hiệu manh nha ổ nhóm tội phạm, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê; tiến độ thực hiện cứng hóa đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 07 HĐND tỉnh chậm; Công tác thu gom xử lý rác thải còn gặp nhiều khó khăn; Quản lý thị trường trên địa bàn còn buông lỏng; Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo còn chậm muộn….

 

 Phiên họp cũng đã tập trung thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch giảm nghèo bền vững giai đoạn (2016-2018) các xã có thôn chiếm tỷ lệ hộ nghèo trên 50%.

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND huyện nhất trí với 10 nội dung nhiệm vụ của 3 tháng cuối năm 2018. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10, các cơ quan chuyên môn cần tập trung cao đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn, thực hiện đồng bộ có hiệu quả từ cấp thôn bản đến huyện đối với chương trình làm đường giao thông nông thôn theo Nghị Quyết 07 của HĐND tỉnh; Chuẩn bị tốt hội nghị xúc tiến du lịch, tập trung hoàn thành đề án sát nhập các cơ quan đơn vị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII.

Hải Yến