Đồng chí Nguyễn Thanh Bình giao ban với Chủ tịch UBND 30 xã, thị trấn

quantri gửi vào T2, 2018-09-17 15:22

Ngày 17/9, đồng chí Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị giao ban với giữa Chủ tịch UBND huyện với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nhằm đánh giá tình hình KT- XH 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Cùng dự, có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo một số cơ quan, phòng ban chuyên môn.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch UBND huyện giao ban với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

 

9 tháng đầu năm 2018, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tập trung cao cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản, thu ngân sách tại địa phương. Tuy nhiên, thu tiền đối ứng của nhân dân để làm đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết Số 07 của HĐND tỉnh tại một số xã còn khó khăn; công tác cải cách hành chính, sắp xếp cán bộ không chuyên trách còn hạn chế; tình hình an ninh trật tự tại một số điểm còn phức tạp…

 

Trước thực tế tại địa phương, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã báo cáo với chủ tịch UBND huyện về nội dung thực hiện các nhiệm vụ KT- XH tại địa bàn, chỉ tiêu cam kết với Chủ tịch UBND huyện và những khó khăn vướng mắc cần được cấp trên hỗ trợ giải quyết như: xây dựng lò đốt rác tại các xã Biển Động, Tân Hoa; tiến độ thực hiện các dự án xây dựng cơ bản, tranh chấp đất rừng giữa xã Phú Nhuận với địa bàn giáp ranh của huyện Sơn Động; công tác thanh quyết toán vốn hỗ trợ làm đường còn chậm; đẩy nhanh tiến độ giao rừng cho nhân dân thôn Đèo Gia – xã Đèo Gia; tình trạng đơn thư tồn đọng lâu ở Tân Quang cần UBND huyện quan tâm chỉ đạo giải quyết…

 

Trên cơ sở những ý kiến, kiến nghị của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, phòng chuyên môn, và ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách khối, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Từ nay đến cuối năm, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách các khối cùng các cơ quan, phòng ban chuyên môn của huyện tạo điều kiện giúp đỡ các xã, thị trấn tháo gỡ khó khăn, đồng thời thường xuyên đôn đốc các xã thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành và vượt mức kế hoạch, đặc biệt lưu ý các nhiệm vụ Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã ký cam kết thực hiện trong năm 2018 với Chủ tịch UBND huyện. Bám sát chỉ đạo của UBND huyện, từ đó đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch phát triển KT- XH và dự toán ngân sách xã giai đoạn 2016- 2020. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn lưu ý: rà soát phương án phòng chống lụt bão, không để bị động gây thiệt hại về người và tài sản./.

 

Phương Thảo