Lục Ngạn: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy dự giao ban Với bí thư chi bộ tại cụm xã phụ trách

quantri gửi vào T2, 2018-09-17 08:05

Đảng ủy xã Trù Hựu vừa tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực Đảng ủy với 23 Bí thư chi bộ quý III, năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thu Hường - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy và đồng chí Huyện ủy viên phụ trách xã.

 

Nguyễn Thu Hường - Ủy viên BTV Huyện ủy – Trưởng ban tổ chức Huyện ủy phát biểu tại buổi đối thoại

 

9 tháng đầu năm, Đảng ủy xã Trù Hựu và các chi bộ trong xã đã nghiêm túc quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; triển khai thực hiện Chị thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hướng dẫn số 12 của Ban tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Kế hoạch số 80 của BTV Huyện ủy về một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả...Quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức đảng, đẩy mạnh phát triển Đảng viên; từ đầu năm Trù Hựu đã kết nạp 9 đảng viên mới, đạt 112% kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều chuyển biến tích cực, qua đó đã góp phần lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương.

 

Tại hội nghị, đã có trên 10 lượt ý kiến của các Bí thư chi bộ tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả đạt được, nguyên nhân của những hạn chế. Đồng thời kiến nghị, đề xuất nhiều ý kiến với Ban Thường vụ Huyện ủy và Đảng ủy xã về các vấn đề nổi cộm tại cơ sở: Những khó khăn trong công tác phát triển đảng viên mới ở chi bộ nông thôn; tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực ngã ba Sậy Mới với xã Kiên Thành; việc thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cứng hóa đường giao thông theo Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh tại một số thôn còn vướng mắc; công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu lẻ của Trường mầm non xã chưa được quan tâm. Một số chi bộ nông thôn cũng tỏ rõ băn khoăn trong việc sắp xếp đội ngũ cán bộ không chuyên trách tại thôn bản, nhất là chức danh y tế thôn bản kiêm nhiệm do vậy, Đảng ủy - UBND xã cần có kế hoạch và hướng dẫn cụ thể cho các thôn để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ từ đó hoạt động của hệ thống chính trị hiệu lực, hiệu quả hơn.

 

Các ý kiến đề xuất của các Chi bộ đã được lãnh đạo Đảng ủy - UBND xã tiếp thu làm rõ.

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thu Hường - Ủy viên BTV Huyện ủy - Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy đề nghị Đảng ủy xã Trù Hựu và các Bí thư Chi bộ, nhất là chi bộ nông thôn cần quan tâm triển khai thực hiện tốt hướng dẫn số 12 của Ban tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quan tâm tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, tăng tỷ lệ Đảng viên là trưởng, phó thôn. Cùng đó Trù Hựu cần triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 80 của BTV Huyện ủy về một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả..., quan tâm thực hiện tốt việc sắp xếp đội ngũ cán bộ không chuyên trách thôn, bản, đảm bảo chất lượng, hiệu lực, hiệu quả.

 

Vũ Đoàn