Lục Ngạn bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ thự hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ người có công

quantri gửi vào T6, 2018-09-14 16:55

Ngày 14/9, đồng chí Trương Văn Năm, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/ 2013/QĐ – TTg và hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ – TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Lục Ngạn. Dự hội nghị có Ban chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2 và UBND các xã, thị trấn.

 

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị

 

Qua nghe Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện báo cáo tình hình thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo có công với cách mạng theo Quyết định số 22 và 33 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn cho thấy: Hiện toàn huyện có tổng số 1.805 hộ nghèo thuộc đối tượng được hỗ  trợ nhà ở theo quyết định 22 và 1.738 hộ thuộc đối tượng hỗ trợ có nhu cầu vay vốn cải thiện nhà ở theo quyết định 33. Trong đó, phân kỳ thực hiện qua các năm theo thứ tự ưu tiên cụ thể: Năm 2016 là 181 hộ; năm 2017: 315 hộ; 2018: 435 hộ; năm 2019 có 432 hộ và năm 2020 là 339 hộ. Việc thực hiện lập trình tự và phê duyệt danh sách đối tượng người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở; lập phê duyệt danh sách hộ nghèo được vay vốn xây dựng nhà ở đều được UBND huyện chỉ đạo UBND các xã thực hiện theo đúng trình tự. Kết quả đến thời điểm này đã có 280 hộ trên địa bàn đã triển khai xây dựng nhà ở, đạt 80% so với Đề án. UBND huyện đã thực hiện việc phân bổ kinh phí làm 2 đợt với tổng nguồn vốn đã phân bổ đạt trên 11,5 tỷ đồng. Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo có công với cách mạng theo Quyết định số 22 và 33 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn còn tồn tại 1 số khó khăn, vướng mắc như: một số hộ người có công trong năm 2018 chưa tổ chức xây dựng nhà ở đã đề nghị chuyển sang năm 2019; một số hộ gia đình người có công có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, ốm đau, bệnh tật không có đủ điều kiện xây nhà; việc giải ngân kinh phí hỗ trợ nhà ở cho hộ người có công với cách mạng ở 1 số xã còn chậm, đạt tỷ lệ thấp. 

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Trương Văn Năm, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: UBND các xã, thị trấn trên cơ sở kết quả rà soát các hộ đủ điều kiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho các hộ thuộc diện được hỗ trợ; đối với các hộ đã ứng kinh phí để xây dựng, sửa chữa nhà ở xã chủ động rà soát nghiệm thu, hoàn công và các tài liệu liên quan báo cáo về Ban chỉ đạo huyện để chi trả tiền hỗ trợ. Đối với các hộ chưa thực hiện xây dựng sửa chữa nhà ở, UBND các xã cần tập trung vận động các hộ tiếp nhận nguồn hỗ trợ, thực hiện hoàn tất các văn bản, hồ sơ theo quy định làm căn cứ để hỗ trợ. Các thành viên Ban chỉ đạo huyện nâng cao trách nhiệm phối hợp với UBND các xã vận động các hộ tiếp nhận nguồn kinh phí hỗ trợ, lập biên bản làm việc, tổng hợp tiến độ triển khai thực hiện.

Quỳnh Nga