Quý Sơn 60 người được tập huấn liên kết sản xuất và tiêu thụ

quantri gửi vào T4, 2018-08-22 10:30

Ngày 21/8, Hội Nông dân huyện phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện tổ chức tập huấn nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện cho 60 người là chi hội trưởng nông dân, các hộ nông dân tiêu biểu và thành viên của các tổ liên kết sản xuất của xã Quý Sơn.

 

Toàn cảnh buổi tập huấn

 

Các đại biểu đã được truyền đạt các nội dung về: Thực trạng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện; Sự cần thiết phải đổi mới mô hình sản xuất; Các hình thức liên kết trong sản xuất nông nghiệp; Nội dung hoạt động và liên kết của các chi hội, tổ liên kết  và Một số yêu cầu sản xuất và tiêu thụ nông sản trong tình hình mới. Được biết. Hiện toàn huyện đã thành lập 30 chi hội ở 30 xã, thị trấn, 351 tổ liên kết ở 374 thôn, bản về sản xuất và tiêu thụ nông sản. Qua sự liên kết này, các HTX, doanh nghiệp có đầu mối đặt hàng khi thu mua, không phải đi từng hộ ký hợp đồng. Nhờ cơ chế giám sát của HTX, chi hội, tổ liên kết, việc chăm sóc nông sản dần được "chuẩn hóa". Đặc biệt, tham gia liên kết, các gia đình hội viên đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm hiệu quả. 

 

Theo kế hoạch, Hội nông dân huyện sẽ tổ chức tập huấn nội dung nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản cho 30 xã, thị trấn trên địa bàn huyện./.

Bùi Được