Lục Ngạn: Nâng cao chất lượng cán bộ nữ tham gia cấp ủy, HĐND các cấp

quantri gửi vào T2, 2018-08-20 16:46

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Lục Ngạn quan tâm chỉ đạo với nhiều chủ trương, tạo điều kiện cho phụ nữ và cán bộ hội viên phụ nữ phát triển mọi mặt, nhất là về học tập, lao động, công tác.

Hội LHPN huyện tổ chức trao nhà Mái ấm tình thương cho chị La Thị Hà, thôn Sàng Bến, xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn (Ảnh tư liệu)

 

 

 

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, đại biểu HĐND các cấp tăng lên so với nhiệm kỳ trước. Cụ thể, cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chiếm 11,6% (tăng 4,6%), cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn là 12,2% (tăng 3%), đại biểu nữ tham gia HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 chiếm 30% (tăng 1,79%), tham gia HĐND xã, thị trấn chiếm 18% (tăng 2,9%).

 

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch cán bộ nữ được thường xuyên quan tâm thực hiện đảm bảo theo đúng cơ cấu của cấp trên. Theo đó, quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 có 21 cán bộ nữ chiếm 30,8%, quy hoạch Ban Thường vụ Huyện ủy có 4 cán bộ nữ chiếm 20%, quy hoạch các chức danh chủ chốt Huyện ủy, HĐND, UBND huyện có 5 cán bộ nữ chiếm 26,3%. Đối với các xã, thị trấn có 155/585 cán bộ nữ quy hoạch vào Ban Chấp hành Đảng bộ chiếm 26,5%; 24/174 cán bộ nữ được quy hoạch vào Ban Thường vụ. Đảng ủy chiếm 13,8%; 37/264 cán bộ nữ được quy hoạch và chức danh chủ chốt Đảng ủy, HĐND, UBND chiếm 14%.

 

Nguyễn Hoàng