Đồng chí Lê Bá Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác phòng chống lụt bão

quantri gửi vào T6, 2018-08-17 16:39

Do ảnh hưởng cơn bão số 4, lượng mưa lớn, dung tích nước tại các hồ đập, sông suối trên địa bàn lên cao, nguy cơ gây ngập úng và lũ lụt. Trước tình hình trên, chiều ngày 16/8, đồng chí Lê Bá Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các cơ quan chuyên môn đã đi kiểm tra các công trình thủy lợi, và công tác phòng chống lụt bão tại các xã Kiên Lao, Trù Hựu.

 

Đồng chí Lê Bá Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công trình hồ Khuôn Thần

 

Theo báo cáo Xí nghiệp khai thác CTTL, đến chiều ngày 16/8, 11/12 hồ trên địa bàn huyện mực nước đã đạt tràn thiết kế. Trong đó nhiều hồ mực nước tràn 10 đến 15cm như hồ Khuôn Thần, Bầu Lầy, Dộc Bấu và hồ Làng Thum. Dung tích gia cường hiện tại đạt 56 nghìn/ 43 nghìn m3 nước.

 

Kiểm tra tại hồ Khuôn Thần và xã Kiên Lao, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu xã cần đặc biệt chủ động công tác phòng chống lụt bão, phối hợp tích cực với cán bộ quản lý hồ, theo dõi chặt chẽ mực nước chủ động mọi phương án ứng phó mọi tình huống. Hiện tại có nhiều thanh niên do hiếu kỳ mạo hiểm vào chụp ảnh và tắm ngay trên tràn cao dễ gây tai nạn đuối nước. Đề nghị xã cảnh báo và quản lý chặt chẽ đảm bảo an toàn hồ đập cũng như tính mạng của nhân dân.

 

Tiếp đó đồng chí cũng đã đến kiểm tra hồ Bầu Lầy và công tác phòng chống lụt bão tại xã Trù Hựu.

 

Hải Yến