Lục Ngạn: Thu hoạch được 35% diện tích nhãn

quantri gửi vào T4, 2018-08-15 09:29

Tính đến thời điểm này, nhân dân trên địa bàn huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã thu hoạch và tiêu thụ được khoảng 35% sản lượng trong tổng số 10.000 tấn nhãn vụ 2018. Giá bán tại địa phương dao động từ 5.000 - 12.000 đồng/kg, giảm khoảng 10.000 đồng/kg so với đầu vụ.

 

Người dân thu hoạch và tiêu thụ nhãn tại thị trấn Chũ – Lục Ngạn

 

Huyện Lục Ngạn hiện có 825 ha nhãn gồm các giống: Nhãn lồng Hưng Yên, nhãn Miền Thiết, nhãn muộn Hà Tây và nhãn lồng địa phương, tập trung nhiều ở các xã Giáp Sơn, Trù Hựu, Kiên Thành, Thanh Hải…

 

Năm nay, do thời tiết thuận lợi nên diện tích nhãn ra hoa, đậu quả đạt năng suất cao. Sản lượng nhãn toàn huyện vụ này tăng hơn năm trước 6.790 tấn.

 

Đức Thọ