Ban chỉ huy quân sự huyện: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương

quantri gửi vào T4, 2018-08-15 09:22

Ngày 14/8/2018, Ban chỉ huy quân sự huyện Lục Ngạn tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 765- NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về “nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013- 2020 và những năm tiếp theo”. Tới dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Thân Văn Khánh- Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện; đồng chí Lê Bá Thành- Phó Chủ tịch UBND huyện.

 

 Lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự huyện tặng giấy khen các tập thể, cá nhân xuất sắc

 

Trong những năm qua, Ban chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 765- NQ/QUTW về “nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013- 2020 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu I và Đảng ủy Quân sự tỉnh về thực hiện 3 khâu đột phá trong huấn luyện của Tư lệnh quân khu, Kế hoạch huấn luyện của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; tích cực làm tốt mọi công tác chuẩn bị, ổn định tổ chức biên chế, nơi ăn ở, bài giảng, thao trường, bãi tập, đồ dùng huấn luyện. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng kế hoạch, đủ nội dung, thời gian, bảo đảm quân số; trong huấn luyện luôn bám sát phương châm, phương hướng, nhiệm vụ, vận dụng tốt các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp, duy trì thực hiện tốt các chế độ trong huấn luyện. Qua đó, kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá giỏi đạt trên 80%. Năm 2016 tổ chức diễn tập phòng chống cháy rừng cấp huyện được Quân khu đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; chỉ đạo 15 xã diễn tập chiến đấu phòng thủ; 9 xã diễn tập phòng chống lụt bão; 6 xã diễn tập phòng chống cháy rừng. Đặc biệt năm 2017, huy động và thành lập Đại đội dân quân cơ động của huyện tổ chức huấn luyện tham gia diễn tập hiệp đồng quân binh chủng có bắn đạn thật báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ Quốc phòng tặng giấy khen.

 

Bên cạnh đó việc xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện và chấp hành pháp luật của nhà nước, điều lệnh quân đội, công tác quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực. Thông qua huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị và giáo dục quốc phòng an ninh, sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện ngày càng được nâng lên, có đủ khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Từ đó góp phần quan trọng trong xây dựng khu vực phòng thủ huyện, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thân Văn Khánh ghi nhận và biểu dương những kết quả của Ban chỉ huy quân sự huyện và các xã, thị trấn đã đạt được trong công tác quân sự quốc phòng nói chung và việc thực hiện Nghị quyết 765- NQ/QUTW về “nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013- 2020 và những năm tiếp theo”. Tuy nhiên, để nâng cao sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang huyện, đủ sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu Ban chỉ huy quân sự huyện và các địa phương cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp về công tác quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ huấn luyện; lãnh đạo, chỉ đạo huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian; làm tốt công tác chuẩn bị lực lượng tham gia hội thi, hội thao, kiểm tra; đổi mới cơ chế quản lý, điều hành, phương pháp tổ chức huấn luyện và giáo dục chính trị tư tưởng theo tinh thần của Nghị quyết 765- NQ/QUTW, với phương châm “cơ bản- thiết thực- vững chắc”; quản lý và xếp hạng chặt chẽ đối với Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã, thị trấn; đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức và duy trì có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với hoạt động thường xuyên của cơ quan đơn vị…

 

Nhân dịp này Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện đã khen thưởng 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 765- NQ/QUTW về “nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013- 2020 và những năm tiếp theo”./.

 

Quang Huấn