Đồng chí Trương Văn Năm kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới

quantri gửi vào T4, 2018-08-08 15:20

Ngày 8/8, đồng chí Trương Văn Năm, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo đến kiểm tra cơ sở vật chất, công tác chuẩn bị cho năm học mới của 3 bậc học Mầm non, Tiểu học và THCS tại các xã Sa Lý, Phong Minh và Phong Vân.

 

Đồng chí Trương Văn Năm- Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra

khu vực sân trường Cấp 1 – 2 Phong Minh bị sạt lún

 

Qua kiểm tra thực tế cho thấy mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới cơ bản đã được các nhà trường hoàn tất. Năm học này, trường Tiểu học Sa Lý có tổng số 287 em học sinh với 1 khu chính và 5 khu lẻ. Do địa bàn rộng, đi lại khó khăn nên năm nay nhà trường sẽ tiến hành sáp nhập điểm trường lẻ khu Đồn về với khu chính, tạo điều kiện cho các em học sinh ở xa được bán trú tại trường. Tại Trường Cấp 1-2 Phong Minh, bước vào năm học mới, nhà trường vẫn còn thiếu 1 giáo viên dạy Tiếng Anh; khu vực sân trường bị sạt lún đang trong giai đoạn khắc phục. Cùng đó, các trường Mầm non Tiểu học và THCS xã Phong Vân đang trong giai đoạn tích cực tham mưu với Chính quyền địa phương đầu tư tu sửa lại cơ sở vật chất, mua sắm mới bàn ghế phục vụ cho công tác giảng dạy. 

 

Tại các nơi đến, đồng chí Trương Văn Năm đề nghị các trường cần khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, huy động 100% học sinh ra lớp, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần ngay từ những ngày đầu năm học, nêu cao nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đảm bảo đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục./.

 

Phương Thảo