Tọa đàm nghiên cứu phát triển cụm tương hỗ vải thiều Lục Ngạn

quantri gửi vào T4, 2018-08-08 09:30

 Sáng 7/8, Trung tâm đào tạo & Hỗ trợ hợp tác kinh tế quốc tế; Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia và UBND huyện Lục Ngạn phối hợp tổ chức Tọa đàm: “Đề tài khoa học độc lập cụm tương hỗ vải thiều Lục Ngạn; Nội hàm cụm tương hỗ và kết quả khảo sát ban đầu tại Bắc Giang. Dự buổi tọa đàm có ông Lê Bá Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đại diện Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 3 huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Sơn Động và Đại diện các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ, Hội tham gia sản xuất và tiêu thụ vải thiều tiêu biểu của xã Phượng Sơn, Quý Sơn, Giáp Sơn và Thị trấn Chũ.  

 

Quang cảnh buổi Tọa đàm Đề tài khoa học độc lập cụm tương hỗ vải thiều tại Lục Ngạn

 

Qua nghe Ban Chủ nhiệm của Trung Tâm đào tạo & Hỗ trợ hợp tác kinh tế quốc tế; Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia trình bày đề tài khoa học độc lập cấp Quốc gia Nghiên cứu phát triển cụm tương hỗ vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang; Nội hàm chuyên môn cụm tương hỗ và  kết quả khảo sát ban đầu ở Bắc Giang…Các đại biểu đã tập trung tham gia, đóng góp các ý kiến, kiến nghị với Đề tài khoa học và phương pháp xây dựng bản đồ hiện trạng vải thiều ở Bắc Giang.

 

Phát biểu tại đây, ông Lê Bá Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Đề tài nghiên cứu phát triển cụm tương hỗ vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang là đề tài không những mới về lĩnh vực khoa học quản trị mà đặc biệt còn mới về cơ sở lý luận thực tiễn ở Việt Nam nói chung và ở Lục Ngạn nói riêng. Vì vậy, UBND huyện đã làm việc và thống nhất nội dung chuyên môn tại buổi tọa đàm để các quý vị đại biểu tham dự, nhất là các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ tham gia tổ chức sản xuất và tiêu thụ vải thiều biết được nội hàm chuyên môn và đặc biệt là vị trí, vai trò của mình trong hình thành phát triển cụm tương hỗ ở vùng địa lý Lục Ngạn, Bắc Giang; khai thác và phát huy tốt tiềm năng thế lợi thế tham gia chuỗi giá trị, mạng sản xuất trong bối cảnh thách thức, cơ hội đan xen như hiện nay.

         

          Quỳnh Nga