Kiên Thành đạt 12 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

quantri gửi vào T3, 2018-08-07 14:06

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 24, đến nay, cấp ủy, chính quyền xã Kiên Thành đã huy động mọi nguồn lực tham gia thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Qua đó, kết thúc năm 2017, Kiên Thành đã thực hiện hoàn thành 12/19 tiêu chí. Bao gồm tiêu chí số 1 về quy hoạch; tiêu chí số 4 về điện; tiêu chí số 5 về cơ sở vật chất Trường học; tiêu chí số 8 về bưu điện; tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư; tiêu chí số 10 về thu nhập; tiêu chí số 11 về tỷ lệ hộ nghèo; tiêu chí số 12 về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; tiêu chí 13 về hình thức tổ chức sản xuất; tiêu chí 14,15 về giáo dục, y tế và tiêu chí số 18, 19 về hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và an ninh trật tự xã hội.

 

Nhân dân Kiên Thành tích cực đóng góp phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn mới

 

Nửa nhiệm kỳ tiế theo, Kiên Thành tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành 7 tiêu chí còn lại; riêng năm 2018, xã phấn đấu hoàn thành tiêu chí số 12 về lao động có việc làm và tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng (chợ xã).

 

Vũ Đoàn