Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy tặng quà thương, bệnh binh nặng

quantri gửi vào T4, 2018-07-18 15:59

Ngày 17- 7, đồng chí Phạm Việt Dũng- Phó Bí thư Huyện ủy đi thăm, tặng quà thương, bệnh binh năng gồm: Ông Hoàng Việt Hùng, thôn Cầu Chét xã Phì Điền; ông La Văn Tuấn, Phố Lim và ông Đặng Ngọc Thân, thôn Trại Mới xã Giáp Sơn.

 

Đồng chí Phạm Việt Dũng- Phó Bí thư Huyện tặng quà ông Hoàng Việt Hùng, thôn Cầu Chét xã Phì Điền

 

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phạm Việt Dũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các thương, bệnh binh đã hy sinh một phần xương máu của mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời động viên họ và gia đình tiếp tục sống vui, khỏe; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để các gia đình chính sách trên địa bàn xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

 

Được biết, dịp này UBND huyện thành lập 9 đoàn công tác do các đồng chí Thường trực Huyện ủy- HĐND- UBND- UB MTTQ huyện làm trưởng đoàn, tổ chức đi thăm, tặng quà 23 đối tượng gồm: Thương bệnh binh nặng, cựu chiến sỹ cách mạng bị bắt tù đày, Mẹ Việt Nam Anh hùng; thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang và Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Bắc Giang./.

 

Quang Huấn