Sản lượng nhãn ước đạt 9 nghìn tấn

quantri gửi vào T6, 2018-07-13 15:56

Huyện Lục Ngạn hiện có 825 ha nhãn gồm các giống: Nhãn lồng Hưng Yên, nhãn Miền Thiết, nhãn muộn Hà Tây và nhãn lồng địa phương, tập trung nhiều ở các xã Giáp Sơn, Trù Hựu, Kiên Thành, Thanh Hải, thị trấn Chũ…

 

Người dân thị trấn Chũ thu hoạch nhãn sớm

 

Năm nay, do thời tiết thuận lợi nên diện tích nhãn trên địa bàn huyện ra hoa, đậu quả cao so với năm trước. Sản lượng nhãn toàn huyện năm nay ước đạt khoảng 9 nghìn tấn, tăng 6 nghìn tấn so với vụ trước. Thời điểm này nhân dân trong huyện đang bước vào thu hoạch nhãn sớm, giá bán đầu vụ dao động từ 20 đến 25 nghìn đồng/kg./.

 

Quang Huấn