6 tháng toàn huyện cứng hóa trên 103 km đường giao thông theo Nghị quyết số 07/ HĐND tỉnh

quantri gửi vào T3, 2018-07-10 16:14

Theo đó từ đầu năm 2018 đến nay, huyện Lục Ngạn đã cứng hóa được 106,4km đường giao thông nông thôn, trong đó 103,2 km được thực hiện theo Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh. Cụ thể 55,4 km theo kế hoạch của năm 2017 chuyển sang và 48km thực hiện theo kế hoạch năm 2018.

 

 

Hiện nay, UBND huyện chỉ đạo Phòng chuyên môn tích cực phối hợp, hướng dẫn các xã, thôn trong việc thanh, quyết toán theo phương thức cầm tay chỉ việc thông qua hội nghị tập huấn cho đội ngũ cán bộ xã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các địa phương làm đường. Từ nay đến cuối năm huyện Lục Ngạn phấn đấu cứng hóa thêm 128 km đường giao thông , nâng tổng 231km đường giao thông nông thôn được cứng hóa theo nghị Quyết 07 của HĐND tỉnh trong năm 2018, từng bước tạo bộ mặt nông thôn ngày một đổi mới trên quê hương vùng cao Lục Ngạn.

 

Hải Yến