Lục Ngạn: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục tăng trưởng mạnh

quantri gửi vào T3, 2018-07-10 10:18

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện Lục Ngạn ước đạt 599 tỷ đồng, đạt 52% KH (bằng 163% so với cùng kỳ năm 2017).

 

Sản xuất mỳ gạo tại làng nghề Thủ Dương, xã Nam Dương (Lục Ngạn)

 

Trong đó các sản phẩm chính như: mỳ gạo có 7.280 tấn, đạt 167,44 tỷ đồng; gạch các loại đạt 47,74 tỷ đồng; sản phẩm may mặc đạt 75,4 tỷ đồng, nước sạch đạt 10,4 tỷ đồng; khai thác than đạt 18 tỷ đồng; thùng xốp 3,5 triệu sản phẩm, đạt 97,2 tỷ đồng; nước đá công nghiệp 480 nghìn cây, giá trị 12 tỷ đồng; các sản phẩm khác như: mộc dân dụng, chế biến gỗ, khai thác cát, xay xát, cơ khí… ước đạt 170,28 tỷ đồng. Bên cạnh đó, phối hợp với ngành Điện khảo sát, bàn giao hướng tuyến đường dây 110kV Lục Ngạn – Sơn Động và hướng tuyến 35kV cấp điện sang Tây Yên Tử.

 

Trong thời gian tới, UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực của huyện Lục Ngạn. Tiếp tục tăng cường thu hút các dự án đầu tư có quy mô lớn, nhằm tạo được nhiều việc làm vào các cụm, điểm công nghiệp… Đặc biệt, cần quan tâm chú trọng tăng cương quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sịnh môi trường tại các cơ sở công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp , các làng nghề trên địa bàn huyện.

 

Nguyễn Hoàng