Ban KT- XH và Ban Dân tộc thẩm tra một số nội dung trình kỳ họp thứ 6- HĐND huyện khóa XIX

quantri gửi vào T2, 2018-07-09 16:57

Ngày 5- 7, Ban Kinh tế- Xã hội và Ban Dân tộc của HĐND huyện tổ chức thẩm tra một số nội dung trình kỳ họp thứ 6- HĐND huyện Lục Ngạn khóa XIX (nhiệm kỳ 2016- 2021). Cùng dự có ông Lâm Văn Mật- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND, ông Trương Văn Năm- Phó Chủ tịch UBND huyện.

 

Lãnh đạo Ban Kinh tế- Xã hội và Ban Dân tộc chủ trì thẩm định, thẩm tra một số nội dung

trước kỳ họp thứ 6- HĐND huyện

 

Tại đây, các đại biểu đã cho ý kiến sâu đối với dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT- XH 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2018. Các ban của HĐND huyện cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo. Đồng thời cho rằng, việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KT- XH 6 tháng đầu năm đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, các chương trình, kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện. Báo cáo đã thể hiện rõ kết quả tăng trưởng kinh tế và kết quả các lĩnh vực văn hóa- xã hội, an ninh trật tự… Dù vậy, phần đánh giá về ưu, khuyết điểm của một số lĩnh vực còn chung chung, theo lối mòn, còn ít hoặc chưa có số liệu, thông tin phân tích cụ thể nhất là về cơ cấu, chất lượng thu hút đầu tư; các lĩnh vực văn hóa, y tế, dân số, giáo dục; kết quả khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường; phòng, chống tham nhũng; thanh tra… có lĩnh vực chưa đề cập giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế.

 

Trên cơ sở ý kiến gợi mở của thành viên các Ban HĐND huyện, các ngành đã phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan để bổ sung vào báo cáo KT- XH 6 tháng đầu năm. Cụ thể là vấn đề về giao đất, giao rừng; quản lý đô thị, xử lý rác thải; những hạn chế trong cải cách hành chính; vấn đề tiết kiệm trong quản lý, điều hành ngân sách; thực hiện các chính sách dân tộc, giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; vấn đề về bảo hiểm y tế; vệ sinh an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể; tình trạng sinh con lần 3 trở lên trong cán bộ, đảng viên và người dân tộc thiểu số...

 

 Tại đây các Ban của HĐND huyện yêu cầu Văn phòng HĐND, UBND huyện tiếp thu các ý kiến giải trình, làm rõ của các ngành để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo chính thức tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT- XH 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp chủ yếu tập trung chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2018. Kỳ họp thứ 6- HĐND huyện Lục Ngạn dự kiến diễn ra trong hai ngày 16 và 17 tháng 7 năm 2018./.

 

Quang Huấn